11.09.2022 13:11

Výstava divadelních fotografií Divadla Continuo

Výstava fotografií dokumentujících historii souboru pohledem českých divadelních fotografů připravená ve spolupráci s IDU jako součást festivalu oslavujícího 30. výročí založení Divadla Continuo.

19. 9. 2022 - 25. 9. 2022 
Divadlo Archa

Více než 30 fotografií představuje 3 témata: TĚLO/HMOTA – LOUTKA – PROSTOR. Fotografové zachycují citlivě práci s loutkou (maskou, objektem), s níž se zachází jako s lidskou bytostí, a přibližují tak intimitu pomíjivého okamžiku; z tance a pohybu je naopak cítit hmatatelná energie a ze spočinutí těla v prostoru silné vnitřní usebrání. Prezentovány jsou například inscenace Mrakavy, Finis Terae, Sousedi, Poledne nebo site-specific projekty Jizvy v kameni, Jezero Grus Grus či V břiše velryby od fotografů, kteří se v průběhu třiceti let Divadlu Continuo věnovali. Jsou to mimo jiné Josef Ptáček, Viktor Kronbauer, Marek Olbrzymek nebo Michal Hančovský.

Pohyb, gesto, tanec, energie, ale současně i kontemplativní spočinutí, to vše zprostředkovává fotografická výstava připravená ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem u příležitosti 30 let divadla Continuo. Komorní kolekce byla vybrána z více než deseti tisíc fotografií, jež prezentují jak starší období existence divadla, tak jeho zrání a současnost. Vedle snímků z inscenací přinášejí vystavené fotografie i pohledy do „zákulisí“. Odkrývají tak nejen nuance samotné scénické události, ale i specifické společenství umělců, z něhož vyzařuje autentické tvůrčí soustředění, napětí, očekávání příštích okamžiků i uvolnění po fyzickém a duševním výkonu. Nejsou jen dokumentem, jsou hlavně poutavým svědectvím. Přes nespornou profesionalitu vůdčích osobností (Helena a Pavel Štouračovi) i dalších tvůrců a interpretů není vždy jasně rozpoznatelná hranice mezi uměleckým a žitým. Je zde vyjádřen i mezinárodní charakter Continua a jeho funkce neformální edukativní laboratoře alternativních scénických umění.“ říká o výstavě kurátorka Denisa Šťastná.

Pro tvorbu Continua je charakteristické propojení výsostně estetických hodnot, nesených především pohybovou a vizuální složkou, s etickým rozměrem. Témata, jako perzekuce nevinných, ale i odvaha se této zvůli postavit, jsou demonstrovány například prostřednictvím osudů Dagmar Šimkové nebo Natalie Gorbaněvské. Specifika Divadla Continuo k zachycení fotografickou cestou přímo vybízejí. To ovšem neznamená, že postihnout prostřednictvím fotoaparátu jeho podstatu je snadné. Vyžaduje to nejen pokoru a spřízněné zaujetí, ale i profesionální přístup a v neposlední řadě odvahu pustit se do oblastí, které se dají jen těžko popsat slovy.

Vernisáž proběhne 19. září od 18:00. Výstava bude návštěvníkům přístupná do neděle 25. září.

30 let Divadla Continuo


foto: Jiří Hančovský, MONSTRUM_and here I am blind, 2020, Divadlo Continuo Malovice

Autor článku: IDU, foto: Jiří Hančovský, MONSTRUM_and here I am blind, 2020, Divadlo Continuo Malovice