25.02.2004 00:00

Výstava ve Vídni o divadle 20. let

Od 29. ledna 2004 probíhá v Österreichisches Theatermuseum ve Vídni výstava s názvem:

Brecht & Piscator, Experimentální divadlo v Berlíně 20. let
věnovaná předním divadelním osobnostem německého divadla 20. let. Výstava se snaží poukázat na důvody vzniku nové divadelní formy v celé její komplexnosti - poukazuje na zkušenosti z první světové války a sociální hnutí v období Výmarské republiky. Politickým cílem "epického divadla", které prezetovali Piscator s Brechtem, bylo aktivovat diváky ke změně světa. Až do 12. dubna mohou návštěvníci muzea vidět na archivních fotografiích z inscenací, modelech scén a filmových a zvukových dokumentech první fázi vzniku formy "epického divadla". Výstava je doplněna ukázkami z tvorby dalších autorů: Georga Grosze, Johna Heartfielda, László Moholy-Nagye, Waltera Gropia a Caspara Nehera. Poslední den výstavy proběhne filmová projekce Rakouského filmového archivu a další rozsáhlý doprovodný program.

Informace: Österreichisches Theatermuseum, Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien, Rakousko, tel.: +43 1 52524648, fax: +43 1 52524645, e-mail: andreas.kugler@theatermuseum.at  
http://www.theatermuseum.at  

Autor článku: redakce