18.11.2005 00:00

Výstup z konference obcí, krajů a profesionálních divadel

Konference představitelů obcí, krajů a profesionálních divadel, která se konala dne 12. 11. 2005 v Plzni, se shodla na potřebě uskutečnit v oblasti správy a financování živého umění v ČR v dohledné době následující kroky:

  1. Transformovat podmínky existence příspěvkových organizací, občanských sdružení a obecně prospěšných společností, které provádějí profesionální divadelní činnosti tak, aby jejich práva a povinnosti byly srovnatelné (zejména v oblasti finanční kontroly, zaměstnanosti, v sociálních otázkách, daňových povinnostech a v dalších povinnostech vůči státu a veřejnému financování.
  2. Vyloučit jakoukoliv dotaci podnikatelského zisku z veřejných zdrojů.
  3. Dosáhnout shody o systému kooperativního financování z veřejných zdrojů ze všech úrovní veřejné správy.
  4. V systému kooperativního financování striktně oddělit podporu stálé činnosti od podpory inovativních a nových projektů.
  5. Sjednotit kritéria při rozhodování o užití veřejných zdrojů s důrazem na podporu kvality a soustavnosti umělecké práce.
  6. Zvýšit podíl krajů a států na financování živého umění.
  7. Zefektivnit a proměnit podporu vícezdrojového financování s ohledem na větší zapojení soukromých zdrojů do financování živého umění.
  8. Zavést jako jednu z priorit podporu exportu a mezinárodní spolupráce.
  9. Při alokaci daňových výnosů zohlednit ve prospěch vybraných obcí a regionů kvalitu i kvantitu kulturních služeb, které jsou na jejich území poskytovány.

Zdroj: Mirka Potůčková, Divadelní ústav

Autor článku: redakce