13.08.2021 11:22

Výzva k účasti na workshopu Igora Shugaleeva

Výzva k účasti na workshopu vedeném Igorem Shugaleevem (autor tohoto projektu)

Zveme umělce a umělkyně z oblasti živého umění (tanec, divadlo, performance) a všechny, kteří by se rádi stali součásti performance, jež je výrazem solidarity s mučenými Bělorusy a ostatními lidmi na světě, kteří bojují za svobodu.

Chceme skrze skutečný tělesný zážitek zprostředkovat to, co se v Bělorusku děje: vládne nespravedlnost a mučení, represe a násilnosti páchané vládními orgány se stávají hlavními nástroji státu pro tlumení základního lidského práva na svobodu. Vyjadřujeme tak nesouhlas s tím, že ve dvacátém prvním století je v evropském státě něco takového vůbec možné. Není to ale jen o Bělorusku, podobně brutální praktiky se stále odehrávají různě ve světě.

Běloruský performer Igor Shugaleev, který se identifikuje se zatčenými, zprostředkovává situaci společného fyzického zážitku. Skrze tělesné vcítění se do skutečných situaci vytváří podmínky pro aktivně sdílený prožitek a umožňuje tak proniknout do hloubky těla a mysli mučených lidi.

Název performance odkazuje na kombinaci čísel, která vizuálně připomínají telefonní číslo, a na automatickou odpověď záznamníku vyvolávající bolestivé vzpomínky na dny bezprostředně následující po běloruských volbách roku 2020.
V tomto období došlo k přerušení mobilního signálu i internetové sítě a zavolat přátelům, zda jsou v pořádku, bylo tehdy možné případně jen velmi pozdě v noci nebo brzy ráno.
Když jste se někomu nemohli dovolat, věta “Volané číslo je dočasně nedostupné” získala najednou děsivý rozměr.

V Bělorusku je přes 520 politických vězňů
Represe pokračují – více než 40 000 lidi bylo zatčeno
Bylo složeno 2000 stížností proti aktům mučení
Počet odvolacích řízení v řešení rovná se 0

Performancí chceme rozšířit povědomí o tomto faktu.
Zveme ke společnému zážitku.
Jedním z cílů projektu je získání financí pro oběti násilí v Bělorusku.

Námět, hraje Igor Shugaleev
Kurátor, asistence Sergey Shabohin
Video art Aleksandra Kononchenko
Produkce Marina Dashuk

Více o projektu

Datum a místo: od 6. do 8. září 2021 v Praze a Kutné Hoře
Workshop proběhne v anglickém, českém a ruském jazyce
Hrazení cesty a ubytování dohodou dle situace
Kapacita workshopu: 1–7 lidí
Open call je otevřený do 5. září nebo do naplnění kapacity
Výstupy workshopu budou zakomponované do performance, která bude mít světovou premiéru 10. září v rámci Divadelního festivalu Kutná Hora 2021
Účastníci workshopu budou zároveň vystupovat v prezentaci projektu během festivalu
Pro více informací pište a přihlášky posílejte na e-mailovou adresu Ewy Zembok, kurátorky Divadelního festivalu Kutná Hora: ewa@divadlox10.cz

For information in English visit divadlox10.cz

Autor článku: Barbora Koláčková