29.03.2022 13:36

Výzva ke spolupráci při průzkumu: Postoje kulturních organizací k ochraně životního prostředí

Klimatická krize a environmentální rozvrat přírody se prohlubují každým dnem a je jedním z největších úkolů se této krizi postavit. Čím dál více institucí, firem, jednotlivců i vlád začíná aktivně prosazovat udržitelný způsob svého fungování. Kulturní sektor je v této snaze často v popředí a hledá způsoby, jak fungovat s ohledem na životní prostředí, málokdy se však podobné snahy dějí koordinovaně. 

Rádi bychom nasbírali informace o již fungujících opatřeních, které se osvědčily, ale také o překážkách ve snaze o  udržitelné chování. Na základě sesbíraných dat sestavíme seznam doporučených a osvědčených cest, jak nejlépe podchytit přímé i nepřímé dopady kulturního sektoru na životní prostředí. Zároveň data pomohou zlepšit nastavení možné podpory kulturních projektů a fungování institucí ve snaze fungovat udržitelněji

Magistrát hlavního města Prahy a Institut umění – Divadelní ústav, jakožto zastřešující organizace tohoto projektu, se  proto na Vás obrací s prosbou o vyplnění dotazníku POSTOJE KULTURNÍCH ORGANIZACÍ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ : DOTAZNÍK ZDE.

Kulturní politika a udržitelnost fungování můžou být v budoucnu zakotveny v grantových žádostech jako jedno z kritérií ovlivňující výši přidělené dotace. Dotazník může mimo jiné posloužit jako zdroj informací při vytváření těchto kritérií. Vyplněním dotazníku máte jedinečnou příležitost ovlivnit a podílet se na vzniku těchto doporučení.

Prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do 12. 4. 2022.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Děkujeme za spolupráci.
Za MHMP a IDU

Anna Gümplová a Judita Hoffmanová

anna.gumplova@praha.eu
judita.hoffmanova@idu.cz

Autor článku: IDU