26.09.2017 11:33

Institut umění – Divadelní ústav: výzva na výrobu titulků v anglickém jazyce

Institut umění – Divadelní ústav vyhlašuje 2. kolo výzvy na výrobu titulků českých inscenací do anglického jazyka. Výzva je určena divadelním subjektům (divadla, nezávislé soubory, další kulturní organizace), případně subjektům, jejichž hlavní aktivity spadají do oblasti scénických umění.

Podmínkou je použití prostředků na překlad textu inscenace do anglického jazyka a výrobu titulků. Příspěvek musí být použit na zajištění překladů spojených s překladem anebo výrobou titulků. Překlad titulků musí být na základě budoucí smlouvy s IDU dokončen do 31. 12. 2017.
Jeden subjekt může žádat o podporu maximálně na 1  projekt (titulkování jedné inscenace). Maximální výše příspěvku je 10.000,- Kč.

Vybraný subjekt bude uvádět logo IDU ve všech oficiálních propagačních materiálech podpořené inscenace (letáky, plakáty, tiskové zprávy, brožury, internetové stránky apod.).

Výběr projektů bude průběžně provádět Dramaturgická rada IDU. Hodnotící kritéria: kvalita inscenace (ocenění) a vhodnost projektu pro prezentaci zahraničnímu publiku.

Uzávěrka přihlášek (2. kolo): 16. října 2017

Žádost musí obsahovat

  • I. Přihlášku – Žádost o udělení podpory včetně rozpočtu, čitelně vyplněnou ve všech bodech.
  • II. Přílohy
  1. Stručnou prezentaci žádajícího subjektu (max. 1 normostrana) včetně plánu využití titulkované inscenace pro mezinárodní spolupráci
  2. CV profesionálního překladatele, který bude realizovat překlad titulků
  3. Název inscenace, jméno režiséra, autora textu, dramaturga, scénografa, popř. dalších autorů, datum premiéry, divadlo.

Žádost zpracovaná dle výše uvedených podmínek musí být zaslána na adresu:
Pavel Štorek, Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1 (rozhoduje datum odeslání) a zároveň elektronicky na emailovou adresu pavel.storek@divadlo.cz  (pro zařazení žádosti do hodnocení je nutno žádost zaslat oběma způsoby!)

Kompletní informace o výzvě včetně formuláře přihlášky si stáhněte zde