17.06.2022 09:37

Výzva pro teoretiky/čky se zájmem o performance

Presskemp nahých forem (PKNAF) je společným zájmem Festivalu nahých forem (FNAF) a Studia Performance Art (SPA) kultivovat teoretickou a novinářskou reflexi média performance artu.

Vybraní účastníci/ce budou po dobu festivalu (9.–11. září 2022) sdílet prostor, vědomosti, zkušenosti s psaním a navštěvovat jednotlivé performance. Jejich diskuze budou facilitovány Antonínem Brindou, kurátorem SPA a doplňovány o konverzace s mezinárodními i lokálními teoretiky/čkami přítomnými na festivalu (např. Lukasz Guzek) a participujícími umělci/umělkyněmi. Výsledkem PKNAFu budou texty, které mohou být případně otištěné v některém z partnerských médií (např. Taneční zóna).

Uzávěrka 10. 8. 2022

Podrobnosti

Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/