14.12.2021 09:20

Vzlet hledá nové kurzy, dílny, lektory

Program Vzletu chceme od února 2022 rozšířit o další volnočasové aktivity pro děti, dospělé a seniory. Hledáme lektor(k)y, spolky a kluby, se kterými bychom navázali spolupráci a společně tak využili prostor naší Klubovny.

Prostor Klubovny má 24 m2 a variabilní uspořádání. Vzhledem k velikosti není příliš vhodný na pohybové aktivity.

Máte nápad na kroužek, který by slušel programové náplni Vzletu? Projekt, který bude inovativní, neotřelý a kreativní?

V e-mailu připojte:

  • Vaše jméno a krátký životopis
  • Název a popis kurzu/dílny/kroužku
  • Frekvenci a délku kurzu/dílny/kroužku
  • Cílovou skupinu a maximální počet účastníků
  • Krátké odůvodnění, proč vidíte váš projekt ve Vzletu, jaké máte zkušenosti a jak si spolupráci představujete.

Termín zaslání vašich projektů je do 31. 12. 2021.

Požadované informace či doplňující dotazy směrujte na klara@vzlet.cz.

Autor článku: Převzato z: https://www.culturenet.cz/