10.11.2021 14:31

Vznikla Platforma ART GATE na podporu technických profesí a produkčních v živé kultuře

V pondělí 8. 11. 2021 byla v Paláci Akropolis v Praze představena nová nezávislá Platforma ART GATE na podporu technických pracovníků a produkčních v živé kultuře. Moderátorem akce byl Mario Kubaš.

Platformu založila produkční skupina ART GATE, která se tímto krokem snaží reagovat na aktuální situaci v oboru technických profesionálů a produkčních v živé kultuře.

Součástí akce byla premiéra videa, která přibližuje práci a důležitost technických profesí a produkčních široké veřejnosti i státním subjektům a propaguje je s mottem Ti, co „nejsou“ vidět.

Rozhodli jsme se pro vznik nezávislé Platformy ART GATE, která bude zahrnovat techniky a produkční zejména v živé kultuře. Je zřetelné, že v rámci tohoto personálně rozptýleného odvětví neexistuje subjekt, který by zastupoval zájmy zmíněných profesí a komunikaci se státními institucemi. Založením Platformy ART GATE se snažíme reagovat na aktuální situace v oboru –⁠ koronavirová krize, lockdown a vládní restrikce v oblasti živého umění,“ uvádí jeden z důvodů vzniku platformy Dagmar Kantorková, ředitelka ART GATE behind the scenes.

S probíhající krizí se ukázalo, že sektor prošel velkými ztrátami (rekvalifikace profesionálů do jiných oblastí, zánik subjektů atd.) a vyvstaly i další nedostatky (finanční podhodnocení, přetěžování pracovníků, rizikové pracovní prostředí, odpovědnost za techniku a s tím spojené vysoké částky za pojištění odpovědnosti za škodu (pro OSVČ), chybí standardy k profesím, neexistující tarifní sazby, atd).

Dalším z cílů Platformy ART GATE bude také posílit vnímání odborné (především státní instituce, zřizovatelé kulturních subjektů atd.) i laické veřejnosti o práci technických profesí a produkčních v živé kultuře. Vzniklo proto video, které propaguje práci zmíněných profesí. „Video by mělo pokořit mýtus, že v kultuře pracují jen umělci“ a ukázat, že být technikem v oblasti živého umění je seriózní práce. Video bychom chtěli dál šířit a tím tak zmedializovat řemeslo technických pracovníků a produkčních, v podstatě „neviditelných“ profesionálů a jejich neoddiskutovatelný podíl na umělecké produkci,“ doplňuje Kantorková. V následujících měsících tak na vybraných kulturních akcích bude probíhat video kampaň.

Prvním krokem Platformy ART GATE bude vytvoření uživatelsky vstřícné on-line databáze, kde by na osvědčeném principu recenzí jednotlivých autorit vzniklo online „tržiště“. Primárním záměrem bude zprostředkování kontaktů, uspokojení poptávky a nabídky oboru, sekundárním záměrem je důslednější zmapování a analýza nynější situace v oboru. Činnost webu by měla být spuštěna v první polovině roku 2022.
Dále bychom chtěli dvakrát ročně iniciovat oborové setkání, jehož náplní by byla snaha o otevřený dialog na předem zvolené téma a networking profesionálů, sdílení jejich know-how a výměna zkušeností. Je také důležité, abychom se snažili rozvíjet komunikaci a edukaci v rámci našeho oboru – potenciální profesionály vzdělávat a aktuální profesionály motivovat k setrvání v oboru,“ zakončuje Kantorková.

Video ke zhlédnutí zde: https://youtu.be/SGUSEvFonZ0
Režie a koncepce videa: Jiří Šimek
Vyrobila: Produkční skupina ART GATE z. s., 2021
Partneři: Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hlavního města Praha

https://www.art-gate.cz/

Autor článku: Převzato z: https://www.culturenet.cz/