10.12.2021 09:52

Webinář pro prvožadatele se zaměřením na vyúčtování dotací

I v tomto roce Vám Nová síť přináší seminář o vyúčtování dotací, zaměřený primárně na prvožadatele. Vysvětlíme Vám základní principy vyúčtování dotací se zaměřením na dotace Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury.

Seminář proběhne zdarma ve čtvrtek 16. 12. 2021 od 13.00 do 15.00 pod vedením ředitelky Adriany Světlíkové a kulturního koordinátora Petra Kišky.

HARMONOGRAM

  • 13.00–14.00 Vyúčtování dotací MHMP
  • 14.00–15.00 Vyúčtování dotací MKČR
  • 15.00–16.00 Prostor pro dotazy a konzultace

Registrujte se na konzultace@novasit.cz, těšíme se na Vás!

http://www.novasit.cz/

Kontakt: Kateřina Pekárková, katerinapekarkova@novasit.cz, 722 657 635

Autor článku: Převzato z: https://www.culturenet.cz/