18.11.2004 00:00

Wilde: Salome. Tanec sedmi závojů

Divadlo Čára uvede v prosinci hru Oscara Wilda Salome. Hra je vlastně uváděna zároveň ve dvou nastudováních, které se liší podle dispozic hereček v titulních rolích v režijní interpretaci. BRNO, Divadlo v 7 a půl, čt 9. a  pá 10. 12. v 19:30.

Známý novozákonní příběh o princezně Salome a popravě Jana Křtitele vypráví mimo jiné také o ženské síle, vášni, neovladatelné touze a chtivosti. Oscar Wilde toto téma na konci předminulého století rozvedl do šokující a v mnoha ohledech uhrančivé symbolistní divadelní básně, ve které se zajímavým způsobem objevuje zachycení atmosféry zvláštně „bezzubé“ společnosti, která sice tuší budoucí tragédii, ale není se jí již z různých důvodů schopna účelně postavit.

Divadlo Čára chce využít Wildeova textu jako předlohy pro inscenaci, která by vedle Wildeova výše zmíněného „dekadentního“ záměru byla drobnokresebnou sondou do ženské duše, uvažování a jednání. Wildeův text k tomu nabízí mnoho možností – nejen svým, místy až šokujícím, zachycením ženského pojetí erotiky, ale (a to především) svým ústředním tématem, které nacházíme v motivu ješitnosti ženy, která byla uražena a zároveň se chápe všech možností k prosazení sebe sama uprostřed mužské společnosti, jakou ve hře představuje Herodův dvůr.

Naším záměrem přitom rozhodně není vytvořit pouhé „gender“ představení: naše ambice bude směřovat spíše k jemnému rozkrytí motivů jednání Salome i dalších postav a ke hledání souvislostí mezi Wildeovou verzí biblického mýtu a feminizující se současností.

Tomu bude přizpůsoben i proces zkoušení – počítáme s dlouhodobějším hledáním a tomu odpovídá i skutečnost, že do role Salome jsou momentálně obsazeny dvě herečky: naší ambicí je vytvořit dvě samostatná představení, která – ač vybudována na velmi podobném základě – budou skrze postavu hlavních představitelek dosti podstatně odlišná. Výsledek bude vždy stejný: stětí Jana Křtitele, respektive dosažení cíle „přes mrtvoly“. Cesty, jak k tomuto cíli každá naše Salome dojde, se ale v prostředcích budou lišit podle dispozicí obsazených hereček.

Divadelní materiál, se kterým budeme pracovat, je silně ikonografický, a proto také v dalším plánu umožňuje vytvořit představení, které bude kromě jiného také vyjádřením se ke známému biblickému tématu. Náboženský obsah příběhu o Salome ale rozhodně není tím, co bychom chtěli sledovat – tím je spíše jeho archetypální přesah. Biblické reálie proto vnímáme spíše jako specifický kolorit hry, který může divákovi inscenaci do značné míry zatraktivnit. Hlavní naše úsilí však bude směřovat nejprve k hledání a později k divadelnímu uchopení vztahů mezi postavami, v neposlední řadě ale také k hledání a uchopení vztahu nás, tvůrců, k tématu hry.

Inscenace bude pracovat s minimalistickými hereckými i scénickými prostředky, kterými se v duchu našeho dřívějšího divadelního snažení pokusíme dosáhnout vysoce vizuálního dojmu. Jedním z dominujících symbolů bude tanec a krev. Naší snahou je hledat v těchto velmi archetypálních prvcích jejich významy pro různé situace (např. tanec jako symbol nenávisti, násilí, erotiky, plození; krev jako symbol eroticky, smrti, vraždy, násilí, menstruace atd.). Počítáme s divadelním rozehráním celého konkrétního divadelního prostoru …

(Ladislav Stýblo - režisér)

Překlad: Ivo Fleischmann

Režie Ladislav Stýblo

Hudba Ondřej Šárek

Choreografie Anna Aujezká

Kostýmy Kateřina Krejčířová

Dramaturgie Šárka Kysová

Hrají Jana Alfabeta Cindlerová nebo Lenka Luklová, Martin Maryška, Monika Bártová nebo Alžběta Nagyová, Otakar Blaha, Přemek Hnilička, Patrik Kotrba a další.

www.divadlo.cz/cara

Autor článku: příspěvky veřejnosti