02.11.2004 00:00

Workshop e-Agora

TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 2. LISTOPADU 2004

 

 

e-AGORA

 

 

První mezinárodní workshop na téma

 

S D Í L E N Á   V I R T U Á L N Í   P R O S T Ř E D Í   P R O   D I V A D L O

 

 

 

Datum konání:               25. – 31. října 2004

 

Místo konání:                Prague College (Polská 10, Praha 2)

 

Organizátor:                  Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis, a.s.

 

Spoluorganizátoři:          CIANT – Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie  (Česko)

LIBAT – Laboratoř pro míšení umění a nových technologií (Francie)

KIBLA – Asociace pro kulturu a vzdělávání / Multimediální centrum (Slovinsko)

 

Účastníci:                      Jaroslav Adamec, Miha Arsin, Miha Cigler, Ivor Diosi, Peter Tomaz Dobrila, Tomáš Dvořák, Franz Fischnaller, Metka Golec, Miha Horvat, Cedric Christler, Gorazd Malačič, Michal Máša, Tadeja Nedog, Jaroslav Raušer, Pavel Sedlák, Pascal Silondi, Pavel Smetana, Jan Šebek, Miha Tursic, Bohuš Získal, Dunja Zupancic, Dragan Zivadinov

 

Cíle:                              1. Uvedení do problematiky sdílených virtuálních světů a interaktivních médií s důrazem na oblast performance

 

2. Představení nových nástrojů pro experimentální umělecký výraz ve smíšených (reálných a virtuálních) prostředích

 

3. Brainstorming – možnosti integrace dostupných technologií virtuální reality

 

4. Brainstorming – tvůrčí postupy v oblasti alternativních interfejsů

 

e-AGORA:                     - jednoletý mezinárodní projekt podporovaný Evropskou komisí v programu KULTURA 2000 (referenční číslo CLT2004/A1/PA/CZ-170) a MK ČR

                                    - cílem projektu je vývoj virtuální multimediální platformy inovující proces produkce a prezentace scénického umění

                                    - základní charakteristikou vyvíjené platformy je trojrozměrné prostředí využívající nejmodernější audiovizuální technologie

                                    - jednou z vůdčích myšlenek je originální propojení kulturních institucí a uměleckých komunit v Evropě prostřednictvím přenosu některých tvůrčích postupů do virtuálního prostoru

- zahájení projektu: květen 2004

 

Kontakt:                       http://e-agora.palacakropolis.cz   

                                    http://e-agora.palacakropolis.cz/program.htm

e-Agora@palacakropolis.cz

 

 

 

Zhodnocení prvního workshopu e-Agora:

 

 

Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis, a.s. jakožto hlavní organizátor evropského projektu e-Agora úspěšně zahájil kulturní spolupráci s významnými uměleckými organizacemi a individualitami v oblasti multimediálního scénického umění. První workshop věnovaný sdíleným virtuálním prostředím otevřel důležitou debatu týkající se současných podob a možného směřování experimentální tvorby založené na využívání pokročilých technologií jako jsou systémy snímání pohybu nebo virtuální realita. Mezioborový rozměr workshopu, přivádějící ke společné práci výrazné tvůrce z oblasti interaktivních médií, divadla, vizuálního umění, ale rovněž programátory, designéry a teoretiky umění, byl podporován intervencemi několika výrazných osobností z řad multimediálních umělců a režisérů:

 

Franz Fischnaller představil (také během své veřejné přednášky na pražské Akademii výtvarných umění) výzkumnou a uměleckou práci legendární americké laboratoře EVL, kde byl mj. vyvinut známý projekční systém virtuální reality CAVE. Zaujal tak především mladé umělce, pro něž je zájem o nejpokročilejší technologie přirozeným zdrojem inspirace v jejich individuální umělecké práci. Tématem propojování kompetencí umělců a vědců se systematicky zabýval Pavel Smetana, jenž ve vlastní tvorbě uplatňuje mnohé vědecké poznatky, např. o fungování lidského mozku. Jedním z vůbec nejoriginálnějších příspěvků workshopu, který zajisté ovlivní další směřování projektu a podpoří intenzivní (spolu)práci umělců, bylo vystoupení předního slovinského režiséra experimentálního divadla Dragana Zivadinova, spoluzakladatele Theatre of the Scipion Nasice Sisters, jednoho z pilířů Nového slovinského umění a zároveň autora biomechanického divadelního projektu Zero Gravity. Dragan Zivadinov je hlavním iniciátorem projektu Kosmokinetického kabinetu Noordung, v jehož rámci připravuje každých deset let jednu reprízu se stejnými herci či s jejich digitálními „alternacemi“. Spolupráce na projektu e-Agora je pro něho velkou výzvou a společně s předními česko-slovenskými, francouzskými a slovinskými umělci pracujícími s interaktivními technologiemi zahájil přípravu multimediální performance, která bude prezentována v květnu příštího roku.

 

Tvůrčí atmosféra nabitá názorovými výměnami přispěla ke zpřesnění některých ambicí projektu e-Agora, který je svým zaměřením na ryze experimentální formy scénického výrazu spjatého s interaktivními médii a zejména sdílenými virtuálními prostředími zcela originální aktivitou evropského významu, otevírající jinak velmi konzervativní divadelní prostředí v České republice novým a nečekaným impulsům.

 

 

 

Děkujeme:                   

 

Evropské komisi – programu KULTURA 2000

Zahraničnímu odboru Ministerstva kultury ČR

Prague College

Autor článku: příspěvky veřejnosti