05.04.2003 00:00

Workshop Musicnetwork Open Workshop 2003

Wedelmusic 2003 je název 3. ročníku konference, která se bude konat v německém Darmstadtu v termínu od 15. do 17. září 2003. Na ni bude navazovat otevřený workshop Musicnetwork Open Workshop 2003 (17. a 18. září 2003). Hlavním tématem je internet a hudba. Možnosti distribuce hudebních nahrávek přes internet, internet a nové technologie. Konference chce rozpoutat diskusi mezi hudebními producenty, hudebníky, hudebními vědci a experty na nové technologie o možnostech využití internetu. Obě akce pořádá University of Leeds Interdisciplinary Centre for Scientific Research in Music (ICSRiM).

Informace: University of Leeds Interdisciplinary Centre for Scientific Research in Music (ICSRiM), School of Music, Leeds LS2 9JT, Velká Británie, e-mail: wdm03@leeds.ac.uk, musicnetwork@dsi.unifi.it (pouze pro workshop), http://www.ICSRiM.org.uk, http://www.wedelmusic.org, http://www.interactivemusicnetwork.org

Autor článku: redakce