16.05.2018 11:01

Workshopy Divadelního Pikniku Volyně 2018

Přinášíme vám nabídku seminářů na letošním Divadelním Pikniku Volyně. Přehlídka mění svou koncepci, termín i parametry. Nově proběhne v prvním prázdninovém týdnu od 29. června do 7. července 2018, nabídne více inscenací v hlavním programu, rozmanitý doprovodný program a tábor pro děti. Díky rozšíření přehlídky vznikne i jedinečný prostor pro komplexní vzdělávání zaměřené výhradně na činohru a hudební divadlo. V nabídce můžete volit mezi semináři pro individuální zájemce nebo celé divadelní soubory šité přímo na míru dle vašich požadavků a potřeb.

SEMINÁŘE PRO INDIVIDUÁLNÍ ZÁJEMCE

 • DRAMATICKÁ SITUACE
  MILAN SCHEJBAL
  Vhodné pro herce, režiséry a dramaturgy
  Ústředním předmětem zkoumání bude dramatická situace jako základní stavební kámen (nejen) činoherního interpretačního divadla. Budeme se věnovat situaci a jejímu rozehrávání (ať dramatického nebo komediálního žánru) z hlediska režijní výstavby, interpretace a žánrově-stylového řešení (a to i v oblasti výběru hereckých prostředků). Budeme se také zabývat postavením herce – postavy v dané situaci a podílem herecké kreativity na celkové vyznění dané situace. To vše na konkrétní textové předloze. Seminář je vhodný pro režiséry, ale i pro herce, kteří se věnují nebo chtějí věnovat zejména činohernímu interpretačnímu divadlu.
  Seminář velmi volně navazuje na semináře "S", které proběhly před několika lety na Jiráskově Hronově.
  Milan Schejbal je absolvent DAMU v Praze (obor režie a dramaturgie). Dvanáct let (1994-2006) byl uměleckým šéfem a režisérem Divadla ABC v Praze. Od roku 2007 dosud zastává funkci uměleckého šéfa a režiséra v Divadle A. Dvořáka Příbram. Má zkušenosti s výukou studentů hudebně-dramatického oddělení na pražské konzervatoři, od roku 1996 dosud se systematicky věnuje výuce režie na katedře činoherního divadla DAMU Praha. V roce 2013 zde úspěšně absolvoval habilitační řízení a byl mu udělen titul docent.
  Spolupracuje s Českým rozhlasem, intenzivně se věnuje amatérským divadelním přehlídkám jako lektor a porotce, roku 2010 obdržel Cenu ministra kultury ČR za divadelní a slovesné aktivity.
 • DRAMATICKÁ POSTAVA aneb JÁ JAKO NĚKDO JINÝ
  ŠTĚPÁN PÁCL
  Vhodné pro herce a režiséry
  Kdo je vlastně dramatická postava? Mám jako herec hledat sebe v postavě? Nebo postavu v sobě? Jak si představit pocity, radosti a potíže, které má na jevišti prožívat někdo jiný, než jsem ve skutečnosti já. Jak se přetělesnit a předuševnit v někoho jiného? Kde brát inspiraci a jak s takovou inspirací nakládat? Jak herecky zpracovávat emoce, které ve mně daná postava vzbuzuje? Jak je tvarovat tělesně a v prostoru? Jak dosáhnout jiné, tzv. druhé přirozenosti, která už nevychází jen ze mě, ale je přirozeností mé postavy? Jak myslet jako někdo jiný a jak se na jevišti někým jiným stát? To jsou podstatné otázky pro hereckém budování postavy. Otázky nadmíru vzrušující a v současném divadle často opomíjené. Otázky, kterými se budeme zabývat na praktickém semináři Dramatická postava, jehož struktura je postavena na “objevech” velkých hereckých pedagogů jako K. S. Stanislavskij, Michail Čechov nebo Lee Strasberg.
  Štěpán Pácl v roce 2007 absolvoval DAMU v oboru režie činoherního divadla. Od roku 2010 byl ředitelem divadelní obecně prospěšné společnosti Masopust, odkud v roce 2013 přešel na dvě sezony jako umělecký šéf do ostravského Divadla Petra Bezruče. Od sezony 2015/2016 nastoupil na dva roky jako kmenový režisér do souboru činohry Národního divadla v Praze. Je dvojnásobným držitelem Ceny Alfréda Radoka v kategorii Talent roku (2008 a 2010). Jako pedagog působil na ostravské Konzervatoři a nyní vyučuje režii a herectví na pražské DAMU. Mezi jeho nejvýraznější režie patří Josef Topol: Konec Masopustu, J. K. Tyl: Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, A. P. Čechov: Ivanov, Pedro Calderón de la Barca: El Príncipe Constante, František Langer: Periferie, Molière: Scapinova šibalství, Samuel Beckett: Čekání na Godota, Maurice Maeterlinck: Modrý pták, Lenka Lagronová: Jako břitva (Němcová) a Finegan Kruckemeyer: Na moři, zírám nahoru. Jeho zatím poslední prací je inscenace hry V. K. Klicpery a Milana Šotka Mlynářova opička ve Stavovské divadle.
 • JEVIŠTNÍ ŘEČ aneb TĚLO A HLAS
  EVA SPOUSTOVÁ
  Vhodné pro herce i mimoumělecké profese
  Pustíme se cestou zkoumání svých pohybových a mluvních návyků a stereotypů. Dají se měnit? Zkusíme si různé možnosti zapojování těla, mysli a emocí. Zjistíme, jak na to, aby byl člověk slyšet a aby mu bylo rozumět – nejen na jevišti. Jak být slyšet. Mluvíte opravdu česky? Hlasová dílna je pro každého, kdo je ochotný (a dost odvážný) udělat něco pro svůj osobní rozvoj.
  Slabika – přízvuk v češtině – rytmus – verš – próza – frázování – dialog.
  Tělo – hlas – pohyb – myšlenka – text – artikulace – řeč – zvuk – hlásky.
  Hra – jistota – radost – hlas jako jedna z opor existence – nejen na jevišti.
  Eva Spoustová vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK, celý život je profesionálním „mluvičem“, léta se intenzivně věnuje dabingu (jako herec, úpravce dialogů i režisér), namlouvá audioknihy, pracuje pro rozhlas atd. Od roku 2004 vyučuje na DAMU předmět Jevištní řeč, vede komunikační kurzy a hlasové dílny, pracuje převážně s profesionálními divadelníky a s lidmi, kteří pracují v médiích.

SEMINÁŘE PRO DIVADELNÍ SOUBORY

Hlavním smyslem a cílem seminářů pro amatérské divadelní soubory je umožnit vzdělání a rozvoj v oblasti, kterou sami pro svou tvorbu preferujete a potřebujete. Nabídnout vám můžeme osvojení si základních disciplín jako jsou jevištní řeč, jevištní pohyb, dialogické jednání, improvizace a další. Pokud se chystáte na zkoušení komedie, současného dramatu, kabaretu, muzikálu nebo například inscenace pro děti, můžete si objednat seminář na míru, který vás na toto zkoušení dokonale připraví a to jak z hlediska dramaturgického, režijního, tak i hereckého a scénografického.

Semináře pro soubory je možné plánovat na celou dobu přehlídky nebo i na zkrácené termíny (3–4 dny) podle vašich možností. Lektory seminářů jsou profesionální režiséři, dramaturgové a herci, většinou absolventi či pedagogové DAMU Praha a JAMU Brno. Volbu lektora s vámi zkonzultujeme podle vašich požadavků a vše ostatní zařídíme.

Seminář bude probíhat v dopoledních hodinách ve 4hodinových blocích. Cena semináře je závislá na počtu účastníků. Minimální poplatek pro 1–10 osob je 1.500 Kč za jeden 4hodinový blok. V případě většího počtu osob se k minimální ceně připočítává 150 Kč za osobu na jeden blok. Podrobnější podmínky účasti naleznete níže.

PODMÍNKY ÚČASTI

 • HARMONOGRAM
  Prezence proběhne v pátek 29. 6. 2018 od 16 hod pro všechny semináře včetně dětského tábora. Individuální i souborové semináře budou probíhat od soboty 30. 6. 2018 do soboty 7. 7. 2018 vždy od 9.00 do 13.00. U souborových seminářů je možné domluvit zkrácené termíny. Dětský seminář se bude konat od soboty 30. 6. 2018 do soboty 7. 7. 2018 vždy od 8.45 do 17.00. Dětský tábor zas od pátku 29. 6. 2018 od 18.00 do neděle 8. 7. 2018 do 10.00.
 • VĚK
  Individuální semináře jsou určeny zájemcům od 15 let. U souborových seminářů je možné domluvit výjimku v případě, že za nezletilého bude ručit vedoucí souboru nebo jiná dospělá osoba. Dětský seminář je možné navštěvovat od 5 let do 12 let, dětský tábor od 7 do 12 let. Výjimky je možné konzultovat.
 • CENA SEMINÁŘE
  Individuální seminář – 1.200 Kč na osobu (1.050 Kč v případě platby do 15. 5. 2018).
  Souborový seminář pro 1–10 osob – 12.000 Kč, dále 1.200 za každou další osobu. V případě zkráceného semináře je cena pro 1–10 osob za každý den 1.500 Kč a 150 Kč za každou další osobu na den (10 % sleva z celkové částky v případě platby do 15. 5. 2018).
  Dětský seminář včetně stravy (2 x svačina, 1 x oběd a pitný režim) a vstupenek na produkce pro děti v rámci festivalu – 2.000 Kč (1.800 Kč v případě platby do 15. 5. 2018).
  Dětský tábor včetně stravy 5 x denně, pitného režimu a vstupného na produkce pro děti v rámci festivalu – 2.950 Kč.
 • PLATBA
  Platit je možné pouze bezhotovostním převodem na účet Divadelního Pikniku Volyně nejpozději do 15. června 2018. Při platbě do 15. května 2018 získáte slevu 10 % na všechny typy seminářů kromě dětského tábora. Po vyplnění přihlášky (elektronické registrace) Vám bude oznámeno číslo účtu a příslušný variabilní symbol.
 • VSTUPENKY
  Spolu se seminářem si můžete zakoupit permanentku na hlavní program obsahující minimálně 22 inscenací za 1.000 Kč. Doprovodný program bude z části zdarma a z části placený. Na vstupenky doprovodného programu bude mít držitel permanentky slevu 25 %.  Na www.divadelnipiknik.cz je možné zakoupit jednotlivé vstupenky za 70 Kč. Při zakoupení permanentky tak ušetříte minimálně 540 Kč.
 • UBYTOVÁNÍ
  V rámci přihlášky si též můžete objednat ubytování. Na výběr je ubytování ve vlastním spacím pytli (25 Kč za noc), v turistické ubytovně (200 Kč za noc), na internátu (230 Kč za noc), v penzionu (300–450 Kč za noc), hotelu (550–690 Kč na noc) nebo soukromí (300–500 Kč na noc).
 • STRAVOVÁNÍ
  Na dny 30.6. - 7.7.2018 si můžete objednat stravu ve školní jídelně. Ta nabízí snídaně (65 Kč), obědy (65 Kč) a večeře (65 Kč). Stravování navíc bude rozšířeno o nabídku zákusku a kávy. Na výběr bude ze dvou jídel, jedno bude vždy vegetariánské.
 • INFORMACE
  Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se prosím na Simonu Bezouškovou na tel.: 775 508 654 nebo e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz. Informace naleznete též na www.divadelnipiknik.cz
 • PŘIHLÁŠKA
  Souborové semináře: https://goo.gl/forms/mvKSvKD5AIkP60d33
  Semináře pro individuální zájemce: https://goo.gl/forms/LumFEpjAaxtSNtPH2
  Dětský seminář: https://goo.gl/forms/zHQ2KjbxKslI00BN2
  Dětský tábor: https://goo.gl/forms/Zt46kpxIHbqJTMZZ2
Autor článku: Simona Bezoušková