14.06.2002 00:00

Z Newsletter of UNIMA

Nové sídlo UNIMA v Charleville-Meziéres

Po dvaceti letech, během kterých bylo sídlo UNIMA a Generálního sekretariátu, díky Presidentu Mezinárodního loutkářského institutu pana Jacquese Felixe, umístěno v budově institutu v Charleville Meziéres, dochází k podstatné změně. Během zasedání Exekutivy UNIMA v Kristiansandu bylo odsouhlaseno, aby Generální sekretariát fungoval nezávisle a samostatně, neboť UNIMA a Mezinárodní loutkářský institut jsou dvě naprosto odlišné entity. Přirozené vazby s institutem zůstanou, o čemž UNIMA osobně ujistil pan Jacques Felix, který nabídl služby institutu ve všech oblastech, ve kterých mohou být pro UNIMA využity jeho zkušenosti a infrastruktura. Po důkladném hledání vhodného a cenově dostupného umístění pro sídlo UNIMA byl zvolen malý dům, který se nachází na adrese 10, Cours Aristide Briand, 08107 Charleville-Meziéres, Boite Postal 402, tel.:+33.(0).3.24.32.85.63. V přízemí budovy funguje kancelář generálního sekretáře, kuchyňka a jednací místnost pro 10 osob, v poschodí je prostor pro ubytování generálního sekretáře.


Čína novým členem UNIMA

Vincent Anthony - Vicepresident UNIMA, popisuje svoji cestu do Japonska a především do Číny, která byla v loňském roce přijata za právoplatného člena UNIMA.
Díky profesoru Bartu Roccobertonovi z USA - Univerzity of Connecticut - a jeho dlouholetým kontaktům s čínským loutkovým divadlem, vstoupilo čínské loutkové divadlo na celosvětové fórum. Byla tím úspěšně uzavřena "diplomatická aktivita" Barta Roccobertona, který znamenitě odhadl možnosti dosud izolovaných ale dobře organizovaných skupin v Číně a zahájil diskusi o jejich možném vstupu na světová jeviště prostřednictvím UNIMA. Trpělivě vysvětloval postavení této nejstarší divadelní organizace na světě i pozici UNESCO, jako jediné globálně působící síly v oboru loutkového divadla.
Bart Roccoberton navštěvoval Čínu a pracoval zde celkem dvanáctkrát. V mnoha diskusích propagoval UNIMA a její rozvoj, setkával se s nejvyššími reprezentanty čínských loutkových divadel a s odpovědnými kulturními šéfy. Přesvědčoval, aby Číňané vnímali a uznávali loutkové divadlo jako své národní bohatství a uvědomili si i jeho význam pro ostatní svět. Jeho diplomacie pomohla Číňanům formovat vlastní pocit hrdosti a nadšení pro čínské loutkové divadlo a jeho kulturní kořeny. Snaha Barta Roccobertona byla úspěšně završena a Čína se stala 55. světovým centrem UNIMA. I z toho důvodu se čínská vláda rozhodla věnovat milion dolarů oboru loutkového divadla, což svědčí o mimořádně vysoké reputaci a velké pozornosti ze strany státu, který i pro budoucnost slibuje učinit vše, co bude v jeho silách. Novým Generálním sekretářem čínského centra je pan Li Yuchao a vicepresidenty jsou pan Cheng Shao Xiang a paní Tang Dayu. Prvním presidentem čínské UNIMA sídlící v Pekingu je pan Xie Qiguang.
Vítej, Číno!


Videotéka tradičního loutkového divadla

Nancy Lohman Staub
Rada UNIMA si na posledním kongresu vytyčila jako jednu z priorit nutnost zaznamenávání tradičních forem loutkového divadla pro budoucí generace. Prvním krokem je sběr materiálů. Jako členka vědecké komise navrhuji tento aspekt koordinovat. Shromažďovala jsem videonahrávky tradičních loutkových divadel už v době svých studií na Univerzitě na Havaji. Poté jsem na žádost Margarety Niculescu recenzovala a korigovala kolekci v knihovně mezinárodního loutkářského Institutu, jejíž seznam nyní zahrnuje okolo 80 položek. Od roku 1992 k nim mnoho nepřibylo. Je možné vyžádat si kopii seznamu a nabídnout další, nebo jednoduše poslat informaci o jakémkoli existujícím videozáznamu nebo filmu o tradičním loutkovém divadle, které doporučujete. Přiložte zároveň, prosím, instrukce jak lze získat kopii nebo možnost jak záznam zhlédnout. Navrhuji rovněž sestavit seznam důležitých pramenů videozáznamů loutkového divadla. Zašlete, prosím, jména, adresy a e-mail adresy institucí, které by mohly vlastnit videodokumentaci tradičních forem a jejich představení. Dalším krokem bude určení, které z nich mohou být kopírovány nebo zakoupeny. Třetím krokem bude podpora vzniku videozáznamů těch tradičních forem, které nejsou zaznamenány nebo existují v nízké kvalitě. Závěrečným krokem by mělo být vytvoření mezinárodního archivu, který by videozáznamy půjčoval popř. je učinil dostupnými systémem on-line.Je to možná pouhý sen, ale zkusme udělat určitý krok vpřed. Prosím o jakékoliv informace, které mi můžete poskytnout. Můj počítač pracuje v programu Microsoft Word a Works 2000.


Québec - Loutky v pohybu!

Quebečtí loutkáři, sdružení v AQM - L´Assotiation quebecoise des Marionnettistes - oslavili v závěru loňského roku 20. výročí od svého vzniku. Při této příležitosti uspořádali v auditoriu quebecké Národní knihovny sérii konferencí o loutkovém divadle v Québecku, na kterých byl reflektován jeho dosavadní vývoj, / Michel Fréchett z Québes University Theatre School/ dále pak historie a současné postavení AQM jako velmi dobře organizované profesní organizace a vydavatele bulletinu "La Marionnette en Manchette"/ André Meunier- ex president AQM/ zapojení quebeckých loutkářů do domácích a mezinárodních aktivit UNIMA /Claire Voisard, presidentka UNIMA Québec/ i o podkladech o quebeckém loutkovém divadle pro chystanou Světovou encyklopedii loutkového divadla. Diskuse se vyznačovaly mimořádnou aktivitou a obohatily je i příspěvky Jacquese Trudeaua, Pierre Tremblaye, Louise Lapointe - umělecké ředitelky festivalu "Týden světového loutkového divadla" v Jonquiére, a dalších významných osobností.
Čestným hostem byla Margareta Niculescu, která referovala o poslání a cílech UNIMA a o svých zkušenostech z umělecké a pedagogické činnosti. Margareta Niculescu popisuje radostnou a přátelskou atmosféru a neskrývá nadšení z "dynamických, výborně informovaných mladých lidí, připravených a odhodlaných přispívat ke společným cílům". Patří k nim připravované otevření Muzea loutkového divadla /základem se stane vynikající sbírka Micheline Legendre/, vybudování Loutkářského domu a především soustředění pozornosti na novou generaci mladých tvůrců a výrazných uměleckých projektů. Potenciál quebeckých loutkářů a jejich upřímná chuť "být spolu"jsou velkou nadějí pro Québeck i pro UNIMA International.

Stanislav Doubrava

Autor článku: Loutkář