02.08.2002 00:00

Z Newsletter of UNIMA

Mamadou Samake z Mali informuje o projektu Loutky a práva dětí, který vznikl a je průběžně rozvíjen v rámci kulturní sekce projektu The Meridian Line 0. Jeho účastníky jsou Anglie, Francie, Španělsko, Alžír, Mali, Burkina-Faso, Ghana a Togo, tedy země, které v jeden okamžik společně vítaly příchod nového tisíciletí. Projekt The Meridian Line 0 zahrnuje řadu oblastí kultury a sportu. Projekt Loutky a práva dětí budou tvořit loutková představení o právech dětí, založená na zkušenostech loutkářů tří zemí " Meridian Line 0" - Anglie, Španělska a Mali. Navrhovatelka projektu Cariad Astles - režisérka anglického Carnival Theatre Company, ukončila sběr materiálu a výsledkem trojí zkušenosti a inspirace bude představení o třech procesech, kontextech a způsobech boje za obranu dětských práv. Podle navrhovatelky bude projekt rozšířen i do následujícího roku, aby se hra mohla realizovat ve všech zemích které na projektu spolupracují. Návazně se představení z Mali a Španělska představí v Anglii. Tento originální projekt na obranu práv dětí by měl být zakončen společným setkáním na loutkářském workshopu.

Smršť energie! Japonsko, Iida
Iida City Puppet Festa - je všeobecně považován za nejdůležitější festival loutkového divadla v Japonsku. Festival , který v srpnu loňského roku navštívilo více než 1 500 umělců, přes 200 skupin a 200 pozorovatelů nabídl i 7 workshopů. Bylo to setkání, plné energie a aktivity všech účastníků zabývajících se loutkami a loutkovým divadlem. Ti vytvořili ve svém výsledku mimořádnou akci. Program nabídl příležitosti těšit se z práce Hoichiho Okamoty (Dondoro), objevit umění Mistra Sim Woo-Sung z Korey, obdivovat virtuozitu Mistra Chung Jen-Pi z Taiwanu, i umění mnoha tradičních skupin. K vidění byla rovněž mladá divadla a výsledky jejich divadelních experimentů. Poprvé bylo v rámci festivalu uspořádáno kolokvium Loutkové divadlo ve 21. století, se dvěma zásadními referáty přednesenými Presidentkou UNIMA Margaretou Niculescu a Kei Totsugawou z Japonska. Velmi aktivně se na kolokviu podílela i nadace "The Modern Puppet Centrum", /vede jí paní Fumiko Matzuzawa, kterou čeští členové UNIMA znají z její návštěvy v Praze, stejně tak jako pana Senosuke Takedu, dlouholetého prezidenta japonské UNIMA, který byl na letošním festivalu jmenován čestným členem japonské UNIMA - pozn. překl./.

Stanislav Doubrava

(Připomínáme, že zprávy generálního sekretariátu UNIMA pod názvem Newsletter of UNIMA v anglicko-španělské verzi jsou k dispozici pro všechny členy českého střediska UNIMA - z finančních důvodů není možné posílat tento buletin každému jednotlivě, ale je možné si ho v sekretariátu v Praze, v Celetné ul.17 ve II.patře osobně vyzvednout. Mimopražským členům na požádání výjimečně zašleme.)

Pracovní setkání k 30.výročí Muzea loutkářských kultur v Chrudimi 27.-29.6.2002
České středisko UNIMA ve spolupráci se Sdužením profesionálních loutkářů a Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi pořádá koncem června mezinárodní pracovní setkání na téma "Aktivní možnosti prezentace muzejních sbírek na začátku 3.tisíciletí".Vedle zahraničních hostí (J.V.Pasqualinová z Palerma, Lars Reben Německa a reprezentace ze Slovenska) je pozvána na toto setkání celá řada domácích odborníků - zastupců muzeí i soukromých sběratelů. U příležitosti setkání je pozván slovenský loutkář Anton Anderle se svým představením Nejmenší cirkus na světě, počítá se i s promítáním videozáznamů a hlavně s diskuzí a s výměnou informací o organizaci sbírek v zahraničních loutkářských muzeích.

Autor článku: Loutkář