14.02.2007 00:00

Žába na prameni vyhlašuje dramatickou soutěž

ZLATÁ DIVADELNÍ ŽÁBA

na téma:

Rovné příležitosti žen a mužů v životě, v práci, ve škole, doma…

Aneb: O tom, že feminismus není bubák, že rovné šance mají mít všichni a všechny, že gender není sprosté slovo, že stereotypy jsou pozitivní i negativní, že předsudky jsou manipulativní, a že nejlépe by nám bylo, kdybychom mohli být jednoduše všichni sami sebou.

Kdo se může zúčastnit

Do soutěže mohou svoji původní divadelní hru přihlásit autoři či autorky píšící česky nebo slovensky, kteří odešlou přihlášku nejpozději do 30. května 2007 a splní podmínky soutěže. Přihláška i podmínky soutěže jsou na www.zabanaprameni.cz/zlata 

Kdy, jak a kým bude vybrán/a vítěz/ka

Uzávěrka soutěže je 30. června 2007. Hry bude posuzovat porota jmenovaná Žábou na prameni, o. s. a divadelní, literární, audiovizuální agenturou DILIA.

Výherkyně/výherci soutěže převezmou ceny při slavnostním večeru v prosinci 2007. Finanční ocenění získají první tři:

1. místo 15 000 Kč , 2. místo 10 000 Kč, 3. místo 5.000 Kč. První tři oceněné texty budou představeny formou autorského čtení např.na akcích organizovaných Žábou na prameni, v Rádiu 1, ČRO a dalších. Vítězným autorům nabízí agentura DILIA své agentážní služby. Vítězný text bude zařazen do projektu 8@8, v rámci něhož Divadlo LETÍ ve spolupráci s agenturou DILIA představuje formou scénických čtení současné české a zahraniční hry. Pět nejlepších her bude publikováno na www.zabanaprameni.cz 

Informace: Dana Radová, dana@zabanaprameni.cz, tel.: 774 922 134

Partneři soutěže jsou:

Divadelní, literární, audiovizuální agentura Dilia

Radio 1 , Český rozhlas 6

Zdroj: dana@zabanaprameni.cz

Autor článku: Informace z divadel