20.10.2018 20:24

Začal vycházet nový časopis ArteActa

ArteActa je odborný recenzovaný časopis vychází od roku 2018, a to vždy dvakrát ročně, zpravidla na jaře a na podzim. Vydavatelem časopisu je Akademie múzických umění v Praze. Zaměřuje se na performativní umění a umělecký výzkum. Časopis tvoří tři základní obsahové pilíře:

  • soudobé performativní umění 20. a 21. století s důrazem na audiovizi, divadlo, hudbu, tanec a jejich interdisciplinární přesahy;
  • umělecký výzkum v širokém významovém spektru tohoto pojmu;
  • eseje, překlady a recenze oborově významných studií a dalších výzkumných výstupů.

Hlavním jazykem časopisu je čeština. Časopis publikuje také příspěvky ve slovenštině a angličtině.

ISSN 2571-1695

Více informací ZDE

Autor článku: Převzato z: culturenet.cz