18.06.2020 13:28

Záchranný balíček Ministerstva kultury pro projekty profesionálního umění

Ministerstvo kultury vyhlásilo mimořádnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 v programu Kulturní aktivity na podporu projektů v oblasti profesionálního umění.

Na základě Usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 408 o některých opatření k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury vyhlašuje Ministerstvo kultury mimořádnou výzvu k podávání žádostí o dotaci na dofinancování celoroční činnosti nezřizovaných institucí působících v oblasti profesionálního umění (fyzické osoby a právnické osoby bez vlastního zřizovatele), které kontinuálně poskytují veřejné kulturní služby, realizují projekty na území České republiky a které v posledních třech letech alespoň jednou obdržely dotaci Ministerstva kultury. Dotace jsou určeny na dofinancování základních provozních nákladů z důvodů výpadků příjmů z vlastní činnosti a vzniku provozních ztrát.

O dotaci mohou žádat subjekty, které se v období od ledna do prosince 2020 kontinuálně věnují činnosti, jejíž těžiště spočívá v pořádání akcí pro veřejnost, přičemž v této činnosti došlo k výrazným změnám či omezením. Termín uzávěrky příjmu žádostí je 15. 7. 2020.

Vyhlašovací podmínky a formuláře žádostí jsou k dispozici zde.

Autor článku: Zuzana Zahradníčková, MK