08.03.2020 17:40

Zahájení registrace ARTýdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 2020

V letošním roce se uskuteční již osmý ročník projektu ARTýden – Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby v termínu stanoveném mezinárodní organizací UNESCO na 25.–31. května 2020.

Cílem projektu je od počátku především snaha zviditelnit bohatství akcí, které se u nás v oblasti amatérské umělecké tvorby a neformálního uměleckého vzdělávání konají, a to i v tak malém časovém úseku, jakou je jeden týden v roce. ARTýden je projekt nekomerční, určený ZUŠ, amatérským uměleckým uskupením či kulturním organizátorům a účast v něm je bezplatná. Je multidisciplinární, otevřený akcím napříč žánry, úrovněmi i věkovými skupinami. Podstatným aspektem je nesoutěživost, ideou projektu je naopak spolupráce a vzájemná podpora mezi uměleckými obory, organizacemi i jednotlivými pedagogy a tvůrci. Důkazem, že se to skutečně v praxi daří, je stále větší množství tzv. mezioborových akcí, jako jsou multižánrové dílny, workshopy, semináře, festivaly apod., ale i kulturní dny pro veřejnost či společná vystoupení žáků různých oborů ZUŠ, které se v rámci ARTýdne konají.

Jako každý rok se i letos, konkrétně 28. května, uskuteční slavnostní koncert v sále Martinů na HAMU v Praze a bude mít opět formu vzdělávacího programu pro žáky I. a II. stupně základních škol.

Pořadatelé akcí plánovaných na týden 25.–31. května 2020 se mohou registrovat na www.amaterskatvorba.cz. Na základě registrace se jejich akce objeví na Mapě aktivit sloužící jako propagační nástroj a informační zdroj pro účastníky či diváky akcí.

Koordinátor ARTýdne, Národní a informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), děkuje zaštiťujícím institucím, partnerům projektu a dalším spolupracujícím organizacím a institucím a věří, že i letošní ročník bude bohatý, pestrý, vzdělávací i zábavný.

Podrobné Závěrečné zprávy všech uplynulých ročníků jsou ke stažení na www.amaterskatvorba.cz. Sledujte také facebook projektu www.facebook.com/amaterskatvorba.

Autor článku: Převzato z: https://www.mkcr.cz/