13.01.2021 09:46

Zapojte sa do súťaže DRÁMA 2020: uzávierka 21. ročníka súťaže je 31. januára 2021

Autorky a autori súčasnej drámy majú už len pár dní na to, aby mohli svoje súťažné texty prihlásiť do súťaže pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA. Okrem lákavých inscenačných cien čaká na autorku alebo autora víťazného textu odmena v hodnote 1 000 €.

21. ročník súťaže DRÁMA vyhlásili Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo a Divadlo Jána Palárika v Trnave. K organizátorom súťaže DRÁMA 2020 sa po prvýkrát pridali aj Štátne divadlo v Košiciach a Štúdio 12, platforma Divadelného ústavu pre novú drámu a nové divadlo. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio DEVÍN. Texty finalistov súťaže, ktorá je anonymná, budú na jej konci publikované v podobe elektronickej knihy. Autorky a autori súčasnej drámy môžu prihlásiť svoje divadelné hry do súťaže najneskôr do 31. januára 2021.

Okrem finančnej odmeny aj lákavé inscenačné ceny

Okrem toho, že na autorku či autora víťazného textu čaká finančná odmena, o tie najdôležitejšie – inscenačné ceny sa postarali partneri súťaže.

  • Činohra Slovenského národného divadla: udelí cenu, ktorou bude naštudovanie nimi vybranej divadelnej hry vo forme scénického čítania v Modrom salóne SND.
  • Divadlo Jána Palárika v Trnave: udelí cenu, ktorou je naštudovanie vybraného textu v rámci podujatia #stagestream.
  • Štátne divadlo v Košiciach: udelí Cenu Činohry ŠDKE, ktorá spočíva v naštudovaní nimi vybraného textu formou scénického čítania v nasledujúcej divadelnej sezóne.
  • RTVS – Rádio DEVÍN: udelí Cenu RTVS, ktorou bude naštudovanie textu v podobe rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania.
  • Štúdio 12, divadelná platforma Divadelného ústavu: udelí Cenu Štúdia 12, ktorou bude naštudovanie textu formou scénického čítania v nasledujúcej divadelnej sezóne.

Informácie o prihlasovaní dramatických textov do súťaže DRÁMA 2020

NOVINKA: Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie môžu autorky a autori posielať svoje dramatické texty nielen poštou, ale aj e-mailom.

Inštrukcie pre posielanie súťažných textov e-mailom

Prihlasované texty bez označenia mena a iného identifikátoru môžu autorky a autori poslať priamo e-mailom na adresu: lenka.cepkova@theatre.sk. E-mail musí okrem súťažného textu obsahovať naskenovanú prihlášku, ako aj doklad o zaplatení registračného poplatku v sume 15 €.

Inštrukcie pre posielanie súťažných textov poštou

Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jednom vyhotovení textu na CD nosiči alebo USB kľúči spolu s prihláškou v zalepenej obálke a dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 € zašle autor alebo autorka na adresu:

Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
heslo „DRÁMA 2020“

Uhradenie registračného poplatku:
Štátna pokladnica, IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011

Koordinátorka súťaže:
Lenka Čepková, lenka.cepkova@theatre.sk

Štatút súťaže spolu s prihláškou a podmienkami je k dispozícii na webovej stránke Divadelného ústavu.

Autor článku: Eva Fačková

Zapojte sa do súťaže DRÁMA 2020: uzávierka 21. ročníka súťaže je 31. januára 2021

Zahraniční divadlo

21.01.2021

Festival Nová dráma/New Drama 2021 sa uskutoční na jeseň 2021

Z dôvodu súčasnej bezpečnostnej a epidemiologickej situácie sa rozhodol organizátor festivalu Nová dráma/New Drama, Divadelný ústav, presunúť termín konania festivalu z mája 2021 na 11. až 16. októbra 2021. Festival sa bude konať v Bratislave a ak to situácia dovolí, v hlavnom programe predstaví najzaujímavejšie inscenácie súčasnej drámy na Slovensku z posledných dvoch výberových období.

20.01.2021

Vídeňská státní opera se kvůli protiepidemickým opatřením otevře jako muzeum

Vídeňská státní opera se v únoru opět otevře, ovšem kvůli protiepidemickým opatřením jako muzeum. Vedení slavného operního domu tak reaguje na víkendové rozhodnutí rakouské vlády o prodloužení plošné uzávěry.

17.01.2021

Opera NdB představí janáčkovské produkce na prestižním Hong Kong Arts Festival 2021

Po velmi úspěšném hostování na 45. ročníku prestižního mezinárodního Hong Kong Arts Festival s inscenací Janáčkovy Věci Makropulos v roce 2017 se brněnský operní soubor vrací na hongkongské festivalové pódium. Vzhledem k pandemické situaci se vedení festivalu rozhodlo pro účast zahraničních souborů v on-line formě prostřednictvím záznamů i live streamů. Původně plánované uvedení inscenace opery Bohuslava Martinů Řecké pašije tak vystřídají dva záznamy brněnských janáčkovských inscenací, které vznikly ve spolupráci s Českou televizí – Její pastorkyňa a Příhody lišky Bystroušky.