04.06.2020 11:14

Zářijové workshopy ve Švandově divadle

Po nucené pauze vám velmi rádi představujeme bohatou nabídku zářijových workshopů ve Švandově divadle. Čeká nás oblíbený hlasový workshop se zakončením v profesionálním nahrávacím studiu, herecký-pohybový workshop pod vedením herečky a mimky Anny Kukuczkové, a taky pokročilá edice toho pěveckého!


Hlasový workshop
On air

TERMÍNY NEJBLIŽŠÍHO WORKSHOPU (1 workshop = 3 lekce po třech hodinách): 16., 23. a 30. 9. 2020 vždy v čase 16:00 až 19:00
Cena: 1 080 Kč

Hlasová, dechová a artikulační cvičení, interpretace různých textů, vše spojené s návštěvou profesionálního nahrávacího studia a výroba vlastního CD.
První dvě setkání jsou převážně zaměřena na hlasová, dechová a artikulační cvičení a etudy spojené s hlasovým aparátem. V rámci individuálních předpokladů se naučíme jak zacházet s hlasem: správně vyslovovat, dýchat, využívat optimální rezonanční prostory atd. Pomocí konkrétních cvičení a srozumitelného výkladu bude každý účastník veden k tomu, aby dokázal zvládnout bez námahy „umluvit“ větší prostor a aby se pomocí konkrétních dechových cvičení dokázal vypořádat s trémou či strachem. Při posledním setkání účastníci dílen natočí v nahrávacím studiu Švandova divadla CD s nahrávkou vlastního hlasového projevu.
Vede Michaela Jadrná.


Herecký-pohybový workshop
Beze slov

TERMÍNY NEJBLIŽŠÍHO WORKSHOPU: víkendový speciál: 19. a 20. 9 2020 vždy od 14:30 do 19:00
Cena: 1 000 Kč

Hercova mysl vykonává na jevišti mnoho procesů. Kromě prožívání postavy je to mnoho technických věci, které je třeba si osvojit. Vztah k prostoru, kolegům a předmětům, vztah k divákovi. To vše ovšem vychází z jeho vlastního těla a práce s ním.
Přijďte si osvojit pohyb a existenci v jevištním prostoru. Rozšířit své vědomí, vnímání sebe sama a to i ve vztahu ke svému okolí. Přijďte najít možnosti svého těla a mysli. Najít skrze své tělo fungující postavy. Pocítit hmatatelnou energii vznikající v magickém prostoru, které se nazývá jeviště.
Vítán je každý, kdo má zájem o herectví, má zkušenosti či jen touhy.
Pro tento kurz není třeba mít závratnou fyzickou kondici, ale možná se společně trochu zpotíme.
Cvičení jsou zaměřena na práci s tělem, prostorem, partnerem, fokusem a energií.
Maximální počet účastníků: 12
Minimální věk: 16 let
Vede Anna Kukuczková.

MgA. Anna Kukuczková, DiS. je absolventkou Vyšší odborné školy herecké v Praze a katedry Pantomimy a poté katedry Nonverbálního divadla Akademie múzických umění v Praze. Zde studovala pod vedením pedagogů MgA. Radima Vizváry, Ph.D., MgA. Martina Sochora Ph.D., MgA. Romana Horáka a MgA. Miřenky Čechové, Ph.D.
V minulosti spolupracovala se skupinami MIME PRAGUE a Tichá opera a v současnosti to jsou Cirkus Sakra, Teatro Comico, AM&C a Opera studio Praha. Pravidelně vystupuje na festivalech jako je MIME FEST, MY MIME, PAN, Zlatá Praha nebo International Mime Art festival ve Varšavě. Externě pracuje v Národním divadle v Praze a Městských divadlech pražských. Je zakládajícím členem pantomimické skupiny Kozel ve fraku a česko-francouzského kabaretního dua Cabarécie. Má v repertoáru autorská představení a mnoho etud. Účinkuje v inscenacích v žánrech pantomima, nonverbální divadlo, clownerie, commedia dell´arte, fyzické divadlo, tanec, opera a činohra. Věnuje se také pedagogické činnosti – například externě na Katedře nonverbálního divadla na HAMU, na festivalech PAN v Liptovském Mikuláši nebo Letní bláznění v Chebu či v rámci přípravných kurzů při Mezinárodní konzervatoři Praha a absolventských projektů Ateliéru fyzického divadla na JAMU.


Pěvecký workshop pro pokročilé
Objev skryté možnosti svého hlasu

TERMÍNY NEJBLIŽŠÍHO WORKSHOPU (jedná se čtyři na sebe navazující setkání): 3. 9. od 16:00 do 19:00 a 10., 17., 25. 9. 2020 od 16:00 do 18:00
Cena: 1 080 Kč

Po mnoha poptávkách po pěveckém workshopu pro pokročilé, jsme se rozhodli otevřít speciální dílnu pro zkušenější zájemce.
Tentokrát navážeme na workshop Objev skryté možnosti svého hlasu a soustředíme se na hlubší zkoumání vašeho hlasu.
Workshop je určen pro ty, kteří se již alespoň jednou Pěveckého workshopu zúčastnili a chtějí dále ve výuce pokračovat nebo pro ty, kteří mají zkušenosti se sborovým či sólovým zpěvem.
Cílem workshopu je rozvinout vaše hlasové schopnosti, posunout je na vyšší úroveň a zdokonalit pěveckou techniku.
Budete si moci zazpívat mnohohlasé sborové skladby a dle chuti a vašich hlasových možností i skladby sólové.
Součástí výuky budou i intonační a rytmická cvičení, ale především je důležitá radost ze zpěvu.
Vede Blanka Popková.


Kontakt: fanturova@svandovodivadlo.cz

Autor článku: Olívia Fantúrová