29.10.2014 13:00

Zemřel Miloš Kročil

Miloš Kročil (3. 11. 1941 – 28. 10. 2014)

Herec a pedagog Miloš Kročil pocházel z nevelké vesnice Vyškovec u Uherského Brodu. Do tehdejšího Divadla bratří Mrštíků přišel v roce 1965 po absolvování JAMU a tuto brněnskou scénu už neopustil. Divákům se zapsal hned řadou významných rolí. V průběhu sedmdesátých a osmdesátých let patřil k nejobsazovanějším hercům souboru. Za svoji hereckou kariéru ztvárnil ve více než 130 inscenacích na úctyhodných 150 postav a charakterů. Rád vzpomínal například na Tiberge z Manon Lascaut, knížete Václava z Tylovy Drahomíry, Shakespearova Hamleta a Richarda II., Pierra Bezuchova v dramatizaci Vojny a míru, Chuse v představení Pravdy o zkáze Sodomy, Kreona z Anouilhovy Antigony, zmiňme také role Teiresiás (Odysseia), Dr. Grimwig (Oliver!), Lékař (Nana), Rabín (Šumař na střeše) a mnohé další.   

Od roku 1995 zastával v Městském divadle Brno také funkci zástupce ředitele ve věcech uměleckých, a to až do roku 2004. Podílel se i na tvorbě divadelního měsíčníku Dokořán – pro úvod vybíral verše o divadle (nálezy nezřídka objevné) a psal do něj kapitoly z archivu. Členem hereckého souboru byl až do roku 2010, kdy odešel do důchodu, na jevišti jsme jej však stále mohli potkávat až do současnosti v inscenacích jako Betlém (Kašpar, Rabín Mojžíš Ascher, Hospodský) či Cikáni jdou do nebe (Velebníček).

Věnoval se také publikační činnosti, vydal knihy Umění vyprávětNa počátku bylo slovo. Do posledních dnů působil mimo jiné v Českém rozhlase a na JAMU, kde byl oblíbeným pedagogem.

Dlouholetý kolega Miloš Kročil, který zasvětil svůj profesní život Městskému divadlu Brno, kde působil více než tři desetiletí, nás včera, 28. října 2014, náhle navždy opustil ve věku nedožitých 73 let. Jeho um, elán, pozitivismus se však nesmazatelně zapsaly do stěn divadla i do paměti diváků, kolegů, přátel.    

Autor článku: Klára Kadlecová

Zemřel Miloš Kročil