21.07.2022 10:59

Zemřel německý teatrolog Hans-Thies Lehmann

16. července 2022 zemřel významný německý teatrolog, germanista a komparatista, který proslul především jako teoretik postdramatického divadla.

Hans-Thies Lehmann studoval germanistiku, filosofii a komparatistiku v Berlíně, kde ho mimo jiné vyučoval významný literární vědec a filolog Peter Szondi.
V roce 1999 vydal Lehmann publikaci s název Postdramatické divadlo, ve které popisuje proměnu západního divadla od 60. let 20. století. Tato publikace je dnes považována za přelomové dílo současné teatrologie.
V pozdějších letech navázal další studií s názvem Tragédie a dramatické divadlo.
Ve svém výzkumu se věnoval tvorbě Bertolda Brechta a Heinera Müllera.
Spolu s Andrzejem Wirthem koncipoval v roce 1982 pro univerzitu v Giessenu studijní program nazvaný Aplikovaná divadelní věda. Tento program absolvovala řada významných současných režisérů a divadelních kolektivů.
Od konce 80. let působil jako profesor divadelní vědy na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem a přednášel na univerzitách v Amsterdamu, Paříži, Vídni, Krakově, Tokiu, Kaunasu a Charlottesville. V roce 2017 byl přijat do Akademie umění v Berlíně.

zdroj: Divadelní noviny
převzato z: https://www.idu.cz/
foto: Franco Bonfiglio

Autor článku: IDU