14.10.2021 10:50

Zemřel profesor Divadelní fakulty JAMU Miroslav Plešák

Janáčkova akademie múzických umění s hlubokým zármutkem oznamuje, že dnes dopoledne 13. října 2021 náhle ve věku 78 let zesnul profesor, člen Akademického senátu Divadelní fakulty a emeritní profesor JAMU Miroslav Plešák.

Vedení školy vyjadřuje rodině upřímnou soustrast.

Profesor PhDr. Miroslav Plešák se narodil 9. září 1943 v Bzenci. Vystudoval obory divadelní věda – český jazyk na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a v 60. letech publikoval v denním tisku a časopisech divadelní recenze a glosy. V roce 1967 se stal spoluzakladatelem měsíčníku Index, jenž se zabýval mimo jiné filozofií, politikou, ekologií, kulturou či architekturou a přispívaly do něj renomované osobnosti od Jaromíra Tomečka, Ludvíka Kundery až po Jana Skácela či Olega Suse. Časopis Index jako průsečík společenského a kulturního dění na Moravě má – i díky Miroslavu Plešákovi – své nezastupitelné místo v historii brněnské žurnalistiky.

Od počátku 70. let se Miroslav Plešák věnoval dramaturgii – v letech 1972–1989 jako dramaturg Divadla pracujících v Gottwaldově (dnes Městské divadlo Zlín), v letech 1991–2003 jako dramaturg činohry Národního divadla v Brně. V obou divadlech se výrazně podílel na formování uměleckého profilu těchto scén a spolupracoval s řadou režijních osobností (ve Zlíně s A. Hajdou, M. Hynštem, E. Schormem, I. Balaďou, v Brně zejména se Z. Kaločem – cyklus dramatizací Dostojevského, Z. Srbou – dramatizace české klasiky, I. Krobotem, R. Polákem, P. Mikulíkem, M. Porubjakem, L. Vajdičkou atd.). Příležitostně působil i jako režisér (Kundera: Jakub a jeho pán, Studio Marta). V letech 1989–1990 byl dramaturgem a uměleckým šéfem Divadla bratří Mrštíků (dnes Městské divadlo Brno), 2003–2006 uměleckým šéfem Městského divadla ve Zlíně. V letech 1992–1993 a 1997–1998 externě vyučoval na Pedagogické fakultě MU v Brně a na Filozofické fakultě UP v Olomouci.

Na Divadelní fakultě JAMU profesor Plešák působil od roku 1990, a to zejména jako pedagog herectví ve druhém cyklu studia, od roku 2005 byl pedagogem dramaturgie v ateliéru prof. Václava Cejpka. Redigoval některé publikace vydávané JAMU (Občasník JAMU, Vivat Academia, Miloš Hynšt: Od divadelního eseje k divadelnímu tvaru.) V letech 1999–2010 byl prorektorem Janáčkovy akademie múzických umění pro studijní, pedagogickou a uměleckou činnost. Redakčně se až do posledních dnů věnoval edičním aktivitám školy. V roce 2011 profesor Plešák získal Cenu města Brna za jeho přínos brněnské žurnalistice, především s přihlédnutím k jeho zásluhám o zmíněný časopis Index.

Vynikající pedagog JAMU profesor Plešák jako dramaturg připravil roku 1992 v Mahenově divadle hru Jakub a jeho pán od Milana Kundery, s nímž byl v kontaktu a se kterým se přátelil.  V této inscenaci režírované Ivo Krobotem se tehdy zasadil o změnu textu hry oproti knižnímu vydání v nakladatelství Atlantis v témže roce. V něm se epilog a poslání dramatu po Pánově otázce „Kde to je VPŘED?“ soustřeďuje do Jakubovy odpovědi: „Prozradím vám velké tajemství. Odvěký trik lidstva. Vpřed – to je všude.“ Byla to tehdy anotace vykročení z velké skepse i reflexe svobody, která se tenkrát rozlila všude kolem nás. Jakub dále praví: „Kam se podíváte, všude samé vpřed!“ Se souhlasem autora a po intervenci Miroslava Plešáka od brněnské inscenace v Mahenově divadle praví Jakub: „Vpřed – to je kamkoli.“

Autor článku: Luboš Mareček