31.10.2022 09:45

Zemřel teatrolog, dramatik a amatérský divadelník Martin J. Švejda

Vystudoval Katedru divadelní a filmové vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2000 do roku 2008 byl vedoucím divadelního knihkupectví Prospero v Divadelním ústavu Praha. Od roku 2008 byl výzkumným a vývojovým pracovníkem v Kabinetu pro studium českého divadla IDU, kde se především věnoval dlouhodobé výzkumné práci v oblasti divadelní historie se zaměřením na české divadlo 20. století.

Podílel se na projektu Česká divadelní encyklopedie – České divadlo 20. století jako autor slovníkových hesel. Zároveň se jako autor monografií či dílčích studií (uveřejňovaných nejčastěji v Divadelní revui) věnoval tématům, soustředěným na české divadla po r. 1945. Jako kritik své recenze publikoval v časopise Svět a divadlo, v Divadelních novinách a Lidových novinách. V roce 2012 se stal spoluzakladatelem a spolupracovníkem divadelního internetového portálu Nadivadlo.

Od roku 1992 byl autorem, hercem a režisérem Kulturně divadelního spolku Puchmajer, později nástupnických souborů Antonín D.S. a Antonín Puchmajer D.S. Jako režisér spolupracoval též se souborem Krvik Totr a divadlem Kámen.

Zemřel v pátek ráno po těžké nemoci. Obřad rozloučení bude ve čtvrtek 3. listopadu 2022 ve 13.15 v obřadní síni Krematoria Motol.

IDU - Martin J. Švejda

Autor článku: převzato z webu www.divadelní-noviny.cz; Foto: David Konečný