03.05.2021 11:23

Zemřela dlouholetá profesorka tělesné výchovy na DAMU Hana Trávová

Hana Trávová
(10. 9. 1925 Bor u Tachova - 23. 4. 2021 Praha)

V roce 1936 začala studovat gymnázium, které ale kvůli rasovým zákonům nemohla dokončit. Chodila do Sokola, než jejich řady musela kvůli stejným zákonům opustit, a do Československého skauta. Při Židovské obci si udělala rekvalifikační tělovýchovný kurz. Od roku 1939 až do konce 2. sv. války byla internována v Terezíně, kde pracovala v truhlářské dílně, ale také navštěvovala hudební a divadelní představení. Po návratu absolvovala tříměsíční maturitní kurz a začala studovat historii a tělesnou výchovu na Filozofické a Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po absolutoriu v roce 1950 začala učit tělesnou výchovu na pedagogické a lékařské fakultě, od roku 1953 na AMU. Později přešla do Kabinetu tělesné výchovy na DAMU, kde působila až do roku 1988.

Autor článku: IDU, foto: Vilém Faltýnek