24.07.2009 00:00

Zlínská scéna zahájí sezonu s novým uměleckým šéfem

Do zcela nové etapy vstupuje v těchto dnech Městské divadlo Zlín. Po třech sezonách odchází z postu uměleckého šéfa Dodo Gombár. Na jeho místo nastoupí Petr Veselý.

Ředitel divadla Antonín Sobek odvolal Doda Gombára z funkce uměleckého šéfa k 30. červnu. Toto rozhodnutí dozrávalo podle ředitele divadla v posledních měsících uplynulé sezony. „Nesporné kvality režijní práce Doda Gombára se promítly v zájmu některých divadelních scén v České republice – Praha, Ústí nad Labem, Brno aj. – a tím, že jsou ze strany uměleckého šéfa upřednostněny režijní zájmy mimo domovskou scénu, způsobily vážné řídicí, organizátorské a komunikační vakuum,“ vysvětlil jeden z důvodů odvolání Antonín Sobek.

Přes některé výrazné umělecké úspěchy zlínské scény, např. diváky i kritiky oceňovaná inscenace Maryša (Cena Thálie 2008 pro Petru Hřebíčkovou v titulní roli, divácká cena Aplaus 2008 pro Petru Hřebíčkovou, Dušana Sitka i inscenaci jako takovou), stojí na druhém pólu nepřesvědčivé výsledky, které neuspokojovaly v poslední době očekávání vedení divadla. „Naše divadlo potřebuje dosahovat minimálně pětasedmdesátiprocentní průměrné návštěvnosti. Od roku 2006 však toto číslo stále klesá. V roce 2006 činilo 74 %, v roce 2008 70 %. Za první pololetí roku 2009 je naše průměrná návštěvnost 69 %,“ zdůraznil Sobek.

Městskému divadlu Zlín také ubylo od minulého roku mnoho předplatitelů: oproti loňské sezoně je jich o 783 méně. V uplynulé sezoně měla na odliv předplatitelů velký podíl i skladba repertoáru. „Mnohokrát jsme o něm diskutovali na poradách vedení. Chceme, aby byl vyváženější a vstřícnější k divákům,“ přiblížil ředitel divadla. S úbytkem diváků souvisí i pokles příjmů Městského divadla Zlín ze vstupného: v prvním pololetí roku 2009 to bylo přibližně o 300 000 Kč méně než ve stejném období roku 2008, což klade požadavek na vedení divadla zajistit jiné příjmy tak, aby byl dodržen vyrovnaný rozpočet. Pro divadlo je důležité navýšit příjmy za vlastní představení, které může dosáhnout pouze zvýšením počtu představení a vyšší návštěvnosti, a k tomu by měla směřovat i nabídka titulů na repertoáru divadla. „Je nesmírně náročné pro vedení divadla zabezpečit dvě třetiny z celkových příjmů tržbami z reklamy, agenturní činnosti a sponzorskými příspěvky. Změnou uměleckého šéfa sleduji nutnou a požadovanou úzkou součinnost šéfů odpovědných za jednotlivé úseky a znovu uvést v život jasně definované a předepsané procesy, které povedou k efektivnější činnosti divadla, ke zvýšení návštěvnosti a k nárůstu počtu předplatitelů. Na pozitivní výsledky umělecké práce samozřejmě chceme navázat a k tomu by měl nový umělecký šéf přispět,“ poznamenal Sobek.

Dodo Gombár uvolnění a odvolání z pracovního místa uměleckého šéfa převzal a písemně potvrdil. Ředitel divadla mu nabídl při tomto jednání post kmenového režiséra Městského divadla Zlín a čeká na jeho konečné vyjádření.

Novým uměleckým šéfem zlínského divadla se od 1. srpna stane Petr Veselý, který již jako umělecký šéf MDZ působil. „Základem je otevřenost a vstřícnost směrem k divákovi. Cílem pak je výrazné navýšení abonentů, výrazné navýšení návštěvnosti a potažmo reprízovanosti titulů,“ řekl nový umělecký šéf Městského divadla Zlín. V současné době připravuje se zlínským uměleckým souborem jednu z prvních podzimních premiér sezony 2009/2010 Cyrano z Bergeracu. Diváci se na hrdinskou komedii o lásce a cti mohou těšit 17. října.

MGR. PETR VESELÝ

Vystudoval činoherní režii na JAMU, absolvoval v roce 1991 inscenací E. Albee: Stalo se v zoo na Malé scéně Mahenova divadla v Brně. Nastoupil do Městského divadla Brno - Divadla bratří Mrštíků, kde do roku 1995 zastával funkci uměleckého šéfa. Podílel se spolu se Stanislavem Mošou na nastartování dnešní úspěšné éry tohoto divadla. Mezi jeho nejvýznamnější inscenace z této doby patří E. Albee: Kdo se bojí… , K. Čapek: Věc Makropulos a O. Wilde: Obraz Doriana Graye. Krátce působil v Moravském divadle Olomouc (J. Giraudoux: Ondina). Od roku 1997 do května 2000 působil jako umělecký šéf Městského divadla Zlín. Mezi jeho nejvýznamnější inscenace z této doby patří M. J. Lermontov: Maškaráda, W. Shakespeare: Hamlet, V. Dyk: Krysař, V. Nezval, Z. Kluka: Manon, J. Anouilh: Romeo a Jana. V divácké anketě Aplaus byly oceněny jeho inscenace V. Nezval, Z. Kluka: Manon, N. Robbins: Hrobka s vyhlídkou a O. Wilde: Jak je důležité mít Filipa. Po svém odchodu z MDZ působil jako režisér ve svobodném povolání. Řadu let pracuje také v reklamě. Jeho zatím poslední inscenací byla československá premiéra poslední hry současného rakouského dramatika Petera Turriniho: Můj Nestroy v Národním divadle v Brně. Do MDZ se vrací z České televize, kde pracoval jako dramaturg v Centru zábavné tvorby.

Zdroj: smardova@divadlo.zlin.cz

Autor článku: Informace z divadel