24.10.2022 10:02

Zoje Mikotové byla udělena Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla

Ministr kultury Martin Baxa předal 23. října 2022 v Národním divadle Státní ceny za literaturu a překladatelské dílo a Ceny Ministerstva kultury v dalších uměleckých oblastech. Ceny se udílejí vždy u příležitosti státního svátku 28. října. Letošní porota jmenovaná ministrem kultury ocenila celkem osm mimořádných osobností české kulturní scény.

  „Letošní udělené ceny jsou výrazem uznání umělcům, jejichž díla obohatila českou kulturu nejenom u nás, ale i ve světě. Děje se tak v globálně napjaté atmosféře, v éře doznívajícího koronaviru a pokračující brutální ruské agrese na Ukrajině. Tím více chci zdůraznit, jak důležitou roli kultura v těchto časech hraje. Literatura, divadlo, hudba, výtvarné umění, architektura a film jsou oázy volnosti a fantazie, místa, která dělají v kritických časech svět lepším, která dávají naději, otvírají možnosti a nové horizonty. Takže je podporujme a nenechejme si je vzít.  Všem oceněným děkuji za jejich skvělé dílo a upřímně jim blahopřeji.“
Ministr kultury Martin Baxa

Státní ceny jsou udělovány za literaturu a za překladatelské dílo, Ceny Ministerstva kultury pak za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury a za přínos v oblasti kinematografie a audiovize.

Státní cena za literaturu byla udělena Kateřině Tučkové za román Bílá Voda s přihlédnutím k její dosavadní literární tvorbě, která otvírá málo známá historická a společenská témata a pomáhá je zpřístupňovat veřejnosti.
Státní cena za překladatelské dílo byla udělena Jiřímu Našincovi za dosavadní dílo, zejména překlady Charlesa Nodiera a Mircei Eliada, a za všestranný přínos k popularizaci rumunské literatury.
Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla byla udělena Zoje Mikotové za rozvíjení osobité poetiky básnického divadla, opřeného o pohyb, vtip a múzičnost, a za umělecké a pedagogické úsilí propojovat svět neslyšících a slyšících.
Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby byla udělena Karlu Paukertovi za celoživotní koncertní a pedagogickou činnost, v jejímž rámci zvláště po svém odchodu z Československa v roce 1960 šířil dobré jméno našeho interpretačního a dramaturgického umění v Evropě, a zejména v severoamerickém zámoří.
Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění byla udělena Marku Pokornému za významnou kritickou, kurátorskou a manažerskou činnost v oblasti současného umění, a dále za iniciativu vzniku a rozvíjení progresivních kulturních institucí a platforem.
Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury byla udělena Jiřímu Suchomelovi za průkopnictví v oblasti udržitelné architektury, dále za založení a dlouhodobé vedení a rozvíjení dnešní Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.
Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize byla udělena Marcele Pittermannové za celoživotní práci v oboru filmové dramaturgie se specializací na tvorbu pro děti a mládež, kterou pozvedla na mezinárodní a nadčasovou úroveň.
Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize in memoriam byla udělena Evaldu Schormovi za zásluhy v oblasti filmové tvorby, s přihlédnutím k tvorbě divadelní a operní, za příkladný celoživotní etický a občanský postoj a v neposlední řadě za pedagogické působení v oblasti filmu.

Podrobné informace o oceněných a jejich díle

Novinky a média - mkcr.cz

Autor článku: Převzato z webu www.mkcr.cz; Foto převzato z webu www.slovackedivadlo.cz