14.05.2023 08:36

Konference Hlasohled představí zpěv a hudbu jako nástroj pomoci v nejrůznějších sociálních oblastech

Hlas a zpěv lidi spojuje. Vedle čistě estetického, hudebního rozměru je tu ještě jeho potenciál pomáhat lidem dorozumět se tam, kde slova nestačí, potkat se navzdory odlišnostem a přinášet podporu. Celodenní akce je otevřená široké veřejnosti.

Konference s názvem Hlas jako nástroj společenské změny a propojování komunity, kterou připravila organizace Hlasohled, nabídne 20. května v Kasárnách Karlín příklady dobré praxe ze zahraničí i České republiky. Hosté konference představí mimořádné projekty, které prostřednictvím hudby nabízejí pomoc v nejrůznějších oblastech. Účastníci se tak seznámí například s fungováním britského sboru Amies Freedom Choir, který tvoří ženy, jež se staly obětmi obchodu s bílým masem, francouzského sboru Kokeliko pro lidi bez domova nebo pražského gay sboru Doodles. Dále na konferenci vystoupí například producent britského labelu Key Changes vydávajícího hudbu muzikantů s psychickým onemocněním nebo protagonistka mezinárodního projektu Sing me in integrujícího migranty prostřednictvím zpěvu. Další přednášející bude zástupkyně organizace Sex workers opera, tedy projektu, ve kterém jsou aktéry i tvůrci lidé živící se v sexuálním průmyslu. Konference je otevřena pro všechny bez ohledu na zkušenost, odbornost či věk. „Zpěv je nejpřirozenější hudební projev, který nás provází od narození. Na konferenci chceme představit, jakým způsobem je možné se sborovým zpěvem pracovat a pomáhat v nejrůznějších oblastech,“ vysvětluje zakladatelka Hlasohledu a zpěvačka Ridina Ahmedová.

V předvečer konference 19. května se v kině Atlas od 17 hodin uskuteční projekce dokumentárního filmu Rajaa za účasti francouzské režisérky Marielle Duclos. Snímek citlivě dokumentuje příběhy mužů, kteří žijí odloučeni od svých dětí v centru pro přistěhovalecké pracovníky a na dálku jim zpívají ukolébavky. Večer zakončí hudební vystoupení kapely Freedom, která vznikla v příbramské věznici pod vedením kaplanky Venduly Glancové. V sobotu mohou účastnici konference zhlédnout i další snímek dokumentaristky Marielle Duclos V srdcích živých, ve kterém zachytila prezentovaný sbor Kokeliko.

Více informací a registrace na konferenci jsou k dispozici na www.hlasohled.cz.


Jednodenní konference Hlas jako nástroj společenské změny a propojování komunity nabídne šest různých přístupů ke sborovému zpěvu. Britský sbor Amies Freedom Choir sdružující ženy, které přežily obchodování s lidmi, představí jeho ředitelka ředitelka Adwoa Dickson. Ve svém příspěvku nabídne zkušenosti, jak pravidelná účast ve sboru těmto ženám pomáhá získat zpět sebedůvěru a nacházet nová přátelství. Britský hudební producent Peter Leigh před 15 lety založil label Key changes, se kterým pomáhá hudebníkům s duševním onemocněním. Label se postupně proměnil v národní organizaci, jež každoročně podporuje tisíce hudebníků. Využívá jedinečný terapeutický přístup založený na zkušenostech z hudebního průmyslu. Formou pop-up nahrávacího studia podporuje zapojení pacientů do psaní písní, tvorby textů, beatů, produkce a nahrávání. Součástí jsou i živé koncerty. Inkluzivní sbor Kokeliko, který vznikl v roce 2017 ve francouzském Toulouse, představí jeho sbormistryně Florence Bonicel. Ve sboru se setkávají jak lidé z ulice, tak dobrovolníci. Sbor se zapojuje do nejrůznějších místních akcí a mimo jiné také zpívá na pohřbech lidí z ulice, aby alespoň někdo uctil jejich památku. Přednášku doplní projekce filmu V srdci živých režisérky Marielle Duclos.

Sing Me In je projekt Evropské pěvecké asociace vytvořený ve spolupráci s 10 dalšími organizacemi z 9 různých zemí. Jeho cílem je poskytnout dirigentům dětských a mládežnických sborů a učitelům hudby pedagogické nástroje, které umožní, aby sborová práce podpořila integraci mladých migrantů. S projektem účastníky seznámí nizozemsko-španělská zpěvačka, dirigentka a předsedkyně Výboru pro mládež Evropské sborové asociace Alba Roorda Martinez. Zpěvák Radovan Ředina představí jediný gay sbor v Česku s názvem Doodles, který byl založen před 12 lety, a v příspěvku bude sdílet zkušenosti, jakou podporu přináší spojení ve sboru ve chvíli, kdy jeho členové čelí homofobii. O zkušenosti s irským projektem Sex Worker's Opera se podělí ředitelka projektu Siobhán Knox. Úspěšnou multimediální operu, která prolamuje stigmata a stereotypy, napsali a interpretují umělkyně a umělci ze sexbyznysu a jejich přátelé.

Autor článku: Silvie Marková