22.01.2008 00:00

Zpráva o současné situaci divadel v Ústí nad Labem z pohledu Činoherního studia

17. ledna, na čtvrtečním neveřejném jednání Rady města Ústí nad Labem, se rozhodlo o zahájení procesu slučování Činoherního studia se Severočeským divadlem opery a baletu (SDOB).

Magistrát města Ústí nad Labem se rozhodl sloučit dvě ústecké divadelní scény, Činoherní studio a SDOB (Severočeské divadlo opery a baletu). Vedou ho k tomu ekonomické důvody. Toto sloučení by podle slov primátora Jana Kubaty mělo (pro Činoherní studio) proběhnout v rovině administrativní a manažerské. Oběma scénám by zůstaly i jejich hrací prostory (Opera v centru města a Činoherní studio na Střekově).

Město se k tomuto kroku rozhodlo z ekonomických důvodů; obává se, že v tomto a dalších letech by ze svého rozpočtu nemohlo financovat obě divadelní scény. rovoz obou scén stojí město ročně cca 65 miliónů Kč; v loňské roce přesně 67 mil - 11,5 dostalo ČS, SDOB 55,5 miliónů. Srovnatelná krajská města přitom na kulturu vydávají daleko větší částky - České Budějovice 75 miliónů, Hradec Králové 107 miliónů (rok 2006), Olomouc přes 110 miliónů, Liberec kolem 80 miliónů.

Bylo by dobré rozkrýt možnosti financování kultury v Ústí nad Labem; tedy zveřejnit, kolik peněz je město schopno a ochotno vydávat na kulturu v horizontu příštích pěti let. Totiž teprve ve chvíli, kdy tyto částky budou specifikovány, je možné vést diskusi o případných úsporách. A především hledat možnosti, jak ušetřit, aniž by ke sloučení divadel muselo dojít.

Podle vyjádření zastupitelů města toto rozhodnutí pravděpodobně projde i městským zastupitelstvem, protože nejen koalice, ale i opozice chápe slučování divadel z ekonomických důvodů. Podle radních zůstane garantováno střediskové hospodaření obou organizací, v případě Činoherního studia i zachování uměleckého souboru a částky 1,9 miliónů na výrobu až do roku 2010. Z tohoto hlediska se tedy vlastně "nic špatného" neděje.

Činoherní studio se však obává, že chystané změny připraví divadlo o studiový charakter a že se právě z tohoto důvodu jedná o dvě scény, které jsou neslučitelné. Navíc se ČS domnívá, že vznikem sloučeného vícesouborového divadla přijde o svoji ideovou jedinečnost. V neposlední řadě divadlo ztratí značku Činoherní studio, která byla léta budována a která je s touto legendární scénou neodmyslitelně spojena. K rozluce obou divadel, k níž vedly také důvody ekonomické, došlo před pouhými 15 lety (v roce 1993). Pro ČS je v tomto směru nejdůležitější zachovat si tvůrčí nezávislost, která může být v případě změny na vedoucích administrativních a manažerských postech ohrožena.

(ČS chystá v nejbližší době na svých stránkách www.cinoherak.cz speciální odkaz, kde bude možné najít veškeré materiály týkající se připravovaného slučování obou divadel.)

Zdroj: Jarka Kamešová, jarka.kamesova@cinoherak.cz

Autor článku: ČTK