01.02.2022 13:03

Zpřítomnění gesta v tanci: kurz pohybu a tance

Rozvíjení tanečního projevu, tvorba kompozice a spolupráce s partnerem.
Záměrem tohoto společného času je nalézání tance ve vlastním pohybu, jeho uvedení do kontextu v prostoru, čase a ve vztahu k druhému.

Budeme se věnovat:

  • Rozlišnostem forem a struktur jednotlivých částí lidského těla, jejich vztahům a vzájemnému působení těchto tělesných částí.
  • Porozumění forem a struktur těla v pohybu a pojmenování jejich působení do prostoru.
  • Nastudování napsané kompozice inspirované geometrickými formami.
  • Objevování témat přicházejících z pohybu.
  • Vlastní interpretaci napsané choreografie.
  • Spolupráci s partnerem, vnímání vzájemného působení v prostoru, inspiraci tancem partnera, vzájemným reakcím či přímému ovlivnění partnerova tance.
  • Skupinové choreografii.

Lektorka: Silvie Kudelová

Kurz je určen pro max. 10 účastníků, kteří mají zájem rozvíjet své pohybové a taneční schopnosti, chtějí hlouběji porozumět vztahům těla, tance, času a prostoru a chtějí pěstovat své pohybové gesto v kompozici.
V závěrečné lekci proběhne veřejná prezentace tanečně – pohybových kompozic účastníků kurzu (účast není povinná).

Budeme se scházet v pondělí od 17.30 do 19.00 v těchto termínech: 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4., 25. 4., 2. 5. a 9. 5. (závěrečná prezentace)
Kurz bude probíhat v prostorách CO.LABSu v Brně, Kounicova 20, workshopový sál.
Cena kurzu je 2 200 Kč (10 setkání).

Pro registraci napište e-mail na adresu silvie.fadein@gmail.com do 15. 2. 2022.

Fade in: a Rose z. s. je rezidenční skupinou zóny nezávislého umění – Co.Labs.

Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/