08.02.2018 07:33

Pozvánka na přednášku: „Známý neznámý“ Oldřich Stibor

Teatrologická společnost a Institut umění – Divadelní ústav si Vás dovolují pozvat na přednášku Heleny Spurné „Známý neznámý“ Oldřich Stibor.

čt 22. února 2018 v 17.00 h Malý sál IDU (Celetná 17, Praha 1)

V minulých dobách historiky divadla nekriticky vynášen za sociálně angažovanou tvorbu, zařadil se Oldřich Stibor po roce 1989 mezi umělce nepohodlné či přímo určené k zapomnění pro jejich příslušnost ke komunistické straně. Je pozoruhodné, že jeho sympatie k sovětské kultuře, inscenování textů sovětských autorů, přátelství s Bedřichem Václavkem, vehemence, s níž prosazoval socialistický realismus, a další nepopiratelné doklady „levičátství“ dokáží vzbuzovat emoce ještě i dnes. Obraz divadelních aktivit, kulturní a politické činnosti „olomouckého“ režiséra byl ale ve skutečnosti mnohem pestřejší.
Autorka knihy Divadelní režisér a člověk Oldřich Stibor (1901–1943) upře pozornost právě k nim a v krátkých sondách doplněných obrazovou dokumentací předestře předolomouckou éru O. Stibora, seznámí s jeho plenérovými inscenacemi, objasní jeho přínos operní režii v Olomouci a snahy o rozšíření repertoáru tamního Českého divadla, zmíní spolupráci s ochotníky. Smyslem setkání bude rovněž připomenout některé metodologické otázky a problémy divadelněhistorického výzkumu, které při ohledávání tématu vyvstaly.

www.teatrologie.cz

Pozvánka na přednášku: „Známý neznámý“ Oldřich Stibor

Zprávy

16.02.2018

Konference Perspektivy teatrologie 2 – výzva k podání příspěvků

Teatrologická společnost ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP, mezinárodním festivalem Divadelní Flora a časopisem Divadelní revue pořádá konferenci Perspektivy teatrologie 2. Cílem olomouckého setkání je představit rozmanitost témat a diskutovat o aktuálních otázkách teatrologického bádání v České republice. Konference je otevřena metodologickým, teoretickým a historiografickým referátům, analýzám i dílčím prezentacím a zprávám souvisejícím s výzkumem divadla a kulturních performancí.

16.02.2018

Počiny v teatrologii – anketa Teatrologické společnosti a Divadelní revue

Teatrologická společnost a Divadelní revue vyhlašují oborovou anketu. Jaké počiny v oblasti teatrologie (a okolí) považujete za posledních pět let za zásadní, inspirativní či pozoruhodné a proč? Napište nám prosím jeden až tři takové počiny s kratším či delším zdůvodněním. Není nutné se omezovat na vydané publikace či texty, zajímá nás obor jako celek, proto klidně uvádějte například ediční práce, organizační, pedagogické působení osobností, kurátorskou činnost, dlouhodobé projekty, databáze atp.

15.02.2018

Národní divadlo představuje divadelní sezonu 2018/2019

Umělecké soubory Národního divadla připravují pro 136. divadelní sezonu 19 premiér. Na repertoáru zůstane pět desítek inscenací. předplatitelům první scéna nabízí 41 předplatitelských skupin.