04.09.2017 10:45

Rezidenční pobyt v BuranTeatru 2018 – výzva

Divadlo BuranTeatr působí na nezávislé brněnské divadelní scéně od roku 2005, nyní v budově sokolského Stadionu na Kounicově ulici. Dosud uvedlo 48 premiér a na aktuálním repertoáru má 12 inscenací. Kromě vlastní divadelní produkce zaštiťuje a ve svém prostoru pořádá další kulturní aktivity (workshopy, výstavy, čtení aj.). Divadlo pravidelně hostuje na festivalech i v jiných divadlech v ČR i zahraničí. V roce 2011 se v Cenách Alfreda Radoka umístilo na 3. místě v kategorii Divadlo roku. BuranTeatr chce dlouhodobě podporovat a spolupracovat s českými i zahraničními umělci z oblasti scénického umění, kterým bude od sezóny 2017/2018 na základě výběrového řízení poskytovat třikrát ročně prostor pro rezidenční pobyt.

BuranTeatr chce dlouhodobě podporovat a spolupracovat s českými i zahraničními umělci z oblasti scénického umění, kterým bude od sezóny 2017/2018 na základě výběrového řízení poskytovat třikrát ročně prostor pro rezidenční pobyt.

Popis a podmínky pobytu:

 • Rezidenční pobyt bude realizován v období od 15. do 28. 1. 2018 v délce 7 až 14 dnů
 • BuranTeatr poskytne rezidentům prostor workshopového sálu o rozměrech 4,8 x 13 m a o výšce 3,5 m. Po domluvě lze poskytnou také prostor velkého sálu, a to max. na 2 dny
 • BuranTeatr dále zajišťuje technické zázemí, případně prostor pro reprízování projektu a s tím spojené propagační materiály
 • BuranTeatr nehradí a nezajišťuje ubytování a stravu rezidentů, ani materiálové náklady na vznik projektu (rekvizity, kostýmy, scénografii apod.)

Povinnosti rezidentů:

 • Jednotlivec nebo skupina max. 5 osob
 • Projekt z oblasti scénického umění
 • Rezidence bude zakončena výstupem dle dohody (uvedení projektu, otevřená zkouška, work in progress, workshop aj.)
 • Umístění loga BuranTeatru v rámci tištěných i elektronických materiálů k projektu

Přihláška:

 • Datum zveřejnění výzvy: 1. 9. 2017
 • Termín pro podání přihlášky: do 31. 10. 2017
 • Přihlášky zasílejte ve formátu PDF na E machacova@buranteatr.cz s předmětem ''Rezidence 1/2018_Název projektu''
 • Přihláška musí obsahovat:
 •                                    Název a popis projektu
 •                                    Cíle projektu a plány projektu do budoucna
 •                                    Personální zajištění projektu včetně předchozích zkušeností
 •                                    Časové a technické požadavky
 •                                    Návrh výstupu rezidence (uvedení projektu, otevřená zkouška aj.)
 •                                    Kontakt
 •                                    Volitelné přílohy – fotografie, videa, audiozáznam, scénář aj.

Doplňující informace:

 • Na rezidenční pobyt neexistuje právní nárok
 • Divadlo si vyhrazuje možnost pobyt nerealizovat v případě, že žádná z předložených žádostí nebude v souladu s preferencemi divadla
 • Délka a podmínky jednotlivých rezidencí se v průběhu sezóny mohou lišit

Více informací o divadle naleznete na www.buranteatr.cz a www.facebook.cz/buranteatr

Neváhejte se na nás obrátit s žádostí o další informace.

Korespondenční adresa:
BuranTeatr z. s.
Kounicova 686/22
602 00 Brno 

Kontaktní osoby:

Umělecký šéf divadla
MgA. Juraj Augustín
augustin@buranteatr.cz
T 776 400 028

Tajemnice a vedoucí produkce
Jana Fišerová
fiserova@buranteatr.cz
T 733 335 583

Dramaturgyně, produkce rezidencí
MgA. Sabina Machačová
machacova@buranteatr.cz
T 736 649 688

Autor článku: Převzato z: Culturenet.cz

Příležitosti v ČR

22.03.2018

Konference Teritoria umění 2018 – uzávěrka přihlášek posunuta do 25. 3. 2018

Srdečně zveme doktorské studenty uměleckých oborů k účasti na 5. ročníku konference Teritoria umění. Přiloženou přihlášku posílejte do neděle 25. 3. 2018 na email teritoria@amu.cz.

22.03.2018

Organizátoři festivalu Spectaculo Interesse vyzývají k zasílání přihlášek do dalšího ročníku

Od března až do konce listopadu 2018 mohou zájemci o účast na mezinárodním loutkářském festivalu Spectaculo Interesse přihlašovat do programu své inscenace. Nadcházející ročník SI proběhne od 29. září do 4. října 2019 v Ostravě. Bienále pořádá již od roku 1995 Divadlo loutek Ostrava.

Až do 30. listopadu 2018 mohou zájemci přihlašovat své inscenace do programu 13. ročníku mezinárodního loutkářského festivalu Spectaculo Interesse, který se koná každý lichý rok na přelomu září a října v Ostravě. Nadcházející ročník proběhne od 29. září do 4. října 2019. O konečném výběru inscenací budou organizátoři informovat nejpozději 31. ledna 2019.

„Dramaturgie festivalu se zaměřuje na výrazné divadelní produkce, v nichž hraje důležitou roli loutka. Vedle inscenací čistě loutkových jde o jakékoli další produkce, které pracují s prostředky a principy loutkového divadla. Dramaturgický výběr není omezen žánrem inscenací ani cílovou skupinou,“ popisuje členka dramaturgické rady festivalu Daniela Jirmanová a dodává, že festival je určen jak dětským, tak dospělým divákům.
Při výběru dramaturgické rady mají přednost inscenace a projekty, které vznikly v době od konání posledního ročníku festivalu, v případě mimořádně zdařilých projektů však rada toto pravidlo může porušit.
Přihlášené inscenace mohou být vybrány jak do hlavního – soutěžního programu, tak rovněž do doprovodného – nesoutěžního programu. Produkce hlavního programu hodnotí tříčlenná porota a v závěru festivalu uděluje čtyři ceny. Doprovodný program se skládá především z nesoutěžních představení pro děti i dospělé, dále pak z workshopů, diskuzí, koncertů, přednášek či tematických výstav.
Elektronickou přihlášku a další pokyny naleznou zájemci na webu DLO v sekci Festivaly.
www.dlo-ostrava.cz/festivaly/spectaculo-interesse/pro-zajemce.

20.03.2018

Maximální minimalismus – workshop minimalistického herectví

Divadlo Kámen vás zve na workshop, při němž se pokusíme získat základní zkušenost s prostým bytím v prostoru, na jevišti a ve vztahu a nahlédnout do poměrně vzrušujícího způsobu existence.