24.04.2017 11:02

Přednáška Divadelní hry lešenského gymnázia v 17. století

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze si Vás dovoluje pozvat na přednášku Divadelní hry lešenského gymnázia v 17. století, kterou prosloví PhDr. Markéta Klosová, Ph.D. 27. 4. 2017 od 16:15 v zasedací místnosti FLÚ, Jilská 1, Praha 1.

O divadelních představeních v protestantském gymnáziu ve velkopolském Lešně čeští badatelé a veřejnost většinou soudí, že je zavedl Komenský, který zde ve 40. letech 17. století se studenty sehrál dvě své divadelní hry. Polští teatrologové pak často hovoří o divadle Komenského v Lešně. Repertoár této školské scény můžeme dnes sice poznat jen zčásti, avšak i  přes současný neutěšený stav pramenné základny je jasné, že divadelní tradice lešenské školy daleko přesáhly dobu působení Komenského ve městě. Kromě různých kusých zpráv nám do tvůrčí dílny zdejších divadelníků dovolí nahlédnout i dochované tisky několika her. Kdysi se soudilo, že autorem všech těchto dramatických děl byl Komenský.

Při přednášce bude možné koupit knihu Divadelní svět J. A. Komenského za sníženou cenu.