14.05.2002 00:00

Bábkarská Bystrica 2002

Bábkarská Bystrica 2002
Dátum konania: 13.- 17. september 2002
Miesto: Banská Bystrica, Slovensko

* Bábkarská Bystrica 2002 pozýva na stretnutie s rôznymi formami a prejavmi bábkového umenia, bábkarskými technikami, divadlom masiek, tieňov a objektov, ktoré sú výrazom súčasného bábkového divadla v krajinách strednej Európy, Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Slovinska a pozvaných súborov zo Švajčiarska, Francúzska.

* Bábkarská Bystrica 2002 pozýva prežiť sviatok divadla spolu s Dňami mesta Banská Bystrica a tradičným Radvanským jarmokom.

* Bábkarská Bystrica 2002 po prvýkrát v histórii festivalu organizuje OTVORENÚ DIVADELNÚ ZÓNU v centre mesta, kde má možnosť hrať každý súbor a jednotlivec, ktorý cíti potrebu prejaviť sa divadlom na ulici.

* Festival sa koná pod záštitou ministra kultúry SR, Milana Kňažka.

Festival sa koná s finančným prispením: International Visegrad Fund, Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia, Krajského úradu Banská Bystrica, Mestského úradu Banská Bystrica.

Informácie o festivale, ako aj prihlášky na hranie v OTVORENEJ DIVADELNEJ ZÓNE môžete nájsť na web stránke Bábkového divadla na Rázcestí - www.bdnr.sk.

OZNAM
Festival Bábkarská Bystrica 2002, 13.- 17. september, Banská Bystrica, Slovensko
(medzinárodný festival slovenských bábkových divadiel v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe a pozvaných súborov sveta) oznamuje všetkým, ktorí majú záujem a chuť prezentovať svoju divadelnú produkciu na ulici bez ohľadu na žánrové spektrum, profesiu, vek a zázemie, aby neváhali a prišli sa predstaviť vo festivalovej OTVORENEJ DIVADELNEJ ZÓNE v centre mesta, kde to bude žiť divadlom od 17.00 hod do 20.00 hod.

Neváhajte a kontaktujte nás!
Máte jedinečnú šancu zahrať si na medzinárodnom festivale!
Máte jedinečnú šancu osloviť divákov a zaujať!

Prihlášky sú dostupné na web stránke divadla www.bdnr.sk.

Bábkové divadlo na Rázcestí Skuteckého 14 975 90 Banská Bystrica Tel./fax: +421-48-41 25 623

Autor článku: Loutkář