29.01.2018 15:13

V březnu se uskuteční 18. ročník divadelní přehlídky konané na oslavu Světového dne divadla pro děti a mládež

Ve dnech 15. - 25. 3. 2018 se uskuteční 18. ročník divadelní přehlídky konané na oslavu Světového dne divadla pro děti a mládež. Představení proběhnou na scénách Divadla v Celetné, Disku, KD Mlejn a Divadla Minor. Kromě českých souborů přehlídka uvede i hosta ze Slovenska – s inscenací Anna Franková vystoupí mladý soubor Nového divadla z Nitry. 

Světový den divadla pro děti a mládež se slaví jako výraz podpory dětí a mládeže a uznání jejich práv na umělecké a kulturní obohacení, zejména prostřednictvím divadelní kultury. Jde o celosvětovou akci vyzdvihující významnou úlohu, kterou může divadlo sehrávat v životech svých mladých diváků a tvůrců.

Ustavení Světového dne divadla pro děti a mládež projednal a odsouhlasil 13. světový Kongres ASSITEJ - Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež - v norském Tromso v roce 1999. Po složitých jednáních byl vybrán celosvětově akceptovatelný den a na podzim roku 2000 byl generálním sekretariátem ASSITEJ 20. březen vyhlášen Světovým dnem divadla pro děti a mládež. Na celém světě se na počest Světového dne divadla pro děti a mládež konají slavnosti, festivaly a představení organizované pro děti a mládež a dětmi a mládeží. Poprvé byl tento den slaven 20. 3. 2001.

http://assitej.idu.cz/