08.09.2017 10:23

Cena Ministerstva kultury v oboru tanečních aktivit udělena Josefu Kábrtovi

Cena Ministerstva kultury za neprofesionální umělecké aktivity v oboru tanečních aktivit byla udělena za celoživotní přínos v oblasti společenského tance panu Josefu Kábrtovi.

Cenu předala Eva Suknarovská z Odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury v sobotu 26. srpna 2017 v Táboře v rámci 49. předsezónního kongresu pořádaného Svazem učitelů tance ČR.

S folklorním, lidovým tancem se pan Josef Kábrt seznámil během svého působení ve školním tanečním kroužku. Na základě těchto zkušeností mohl ve 27 letech založit na hornickém učilišti v Královském Poříčí soubor, který se věnoval lidovým písním a tancům. Po přestěhování souboru do domu kultury v Sokolově se rozrostla i členská základna a zvyšovala se také jeho taneční úroveň. V době vrcholných úspěchů soubor reprezentoval na různých soutěžích a přehlídkách folklorního tance, včetně zahraničních. Mimo to vedl pan Josef Kábrt v Sokolově první poválečné taneční kurzy pro mládež. V roce 1960 od lidových tanců upustil a začal se věnovat se svým souborem národně společenským tancům. Vysokou úroveň činnosti souboru v této oblasti dokládá jeho každoroční působení na celostátních přehlídkách.

Ke Kábrtovým výrazným počinům patří iniciace vzniku Lidové taneční konzervatoře, která nabízela vzdělání lektorům a asistentům společenského tance pod vedením profesorů pražské taneční konzervatoře a tanečního oddělení AMU. Mimo výuku tance se věnoval také organizování soutěží na národní i nadnárodní úrovni, z nichž některé se pořádají dodnes.

Po sametové revoluci založil pan Josef Kábrt vlastní taneční školu, jež se záhy etablovala a jejíž vedení před deseti lety předal svému dřívějšímu žákovi a asistentovi. Tance se pan Josef Kábrt však nezřekl; ve svých 89 letech se věnuje participaci tanečních souborů západočeského regionu na kulturně-společenských akcích škol, úřadů a dalších organizací.

Kábrtova redaktorská a publikační činnost zahrnuje více jak dvacetiletou práci pro časopis Svazu učitelů tance ČR, inovativní texty v oblasti předtaneční výchovy či hlubší zkoumání možností tzv. „minitančení“ – kurzů pro žáky druhého stupně základních škol, dále řadu materiálů týkajících se country dance či množství aktualit, novinek a názorů z taneční oblasti.

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Autor článku: www.mkcr.cz