09.11.2017 13:00

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA – konkurz (fundraising a administrace)

Hledáme nového člena týmu na pozici specialista pro fundraising a administraci.

SE.S.TA zahájila svoji činnost v roce 1999, od roku 2010 se označuje jako první Centrum choreografického rozvoje v České republice. Cílem SE.S.TA je podporovat v České republice rozvoj profesionálního současného tance v mezinárodním kontextu. SE.S.TA nabízí umělcům různé způsoby obohacení jejich profesního rozvoje.

V tomto duchu jsou rozvíjeny jednotlivé aktivity SE.S.TA:

1. Další vzdělávání pro taneční profesionály (choreografy, tanečníky, pedagogy, kritiky a teoretiky) formou tvůrčích dílen, seminářů, rezidencí výzkumných dílen atd. a to jak v České republice, tak v zahraničí.
2. Produkce a koprodukce představení současného tance.
3. Uvádění představení současného tance v ČR i zahraničí.
4. Akce pro publikum– aktivity umožňující umělcům a divákům vstoupit do bližšího kontaktu (přednášky, výstavy, komentované prezentace, diskuse s umělci a jiné, projekt Tanec v galerie, projekt Škola tanši atd.).

A.   ÚKOLY
• Komunikovat s partnery (kulturní instituce/jednotlivci, samospráva, firmy...).
• Vyhledávání nových partnerství a jejich udržování.
• Příprava žádostí do grantových řízení v České republice i EU, spolupráce na obsahu a plánování rozpočtu, zodpovědnost za vyúčtování a závěrečné zprávy.
• Spolupráce při vyhledávání a realizaci jiných zdrojů financování (partneři, sponzoři, donátoři).
• Administrativa: smlouvy, pojištění, právní aktualizace spolku, archivace atd.
• Komunikace s externí účetní

B.   SCHOPNOSTI
• Samostatnost a zodpovědnost
• Vynikající komunikační a organizační schopnosti
• Koordinačni schopnosti
• Základní přehled v legislativním rámci pro tuto oblast - neziskový sektor, umělecká tvorba, autorská práva, DPH, atd.
• Jazykové a stylistické dovednosti, schopnost jasně formulovat
• Základy účetnictví a schopnost orientace ve správě dotací
• Jazykové schopnost – angličtina na dobré úrovni v psané i mluvené formě nutná, francouzština výhodou
• Znalost Word, Excell, PPT, Acces…

C.   ZKUŠENOSTI
• Orientace v oblasti současného tance a současného umění výhodou
• Zkušenost s administrací projektů s podporou EU fondů: příprava žádosti, rozpočtů, řízení projektu
• Zkušenosti s produkční činností (nejlépe v oblasti umění) vítány

D.  PODMÍNKY ZAŘAZENÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
• Motivační dopis
• Profesní životopis včetně referenčních kontaktů

E.   NABÍZÍME
• Pružnou pracovní dobu
• Nonkonformní pracovní prostředí
• Možnost podílet se na mezinárodní aktivitě s rozvojovým přínosem v oblasti kultury
• Odměna odpovídající sektoru a pracovní pozici
• Spolupráce s renomovanými umělci a produkčními
• Prostředí motivující k osobnímu rozvoji, setkávání se zajímavými lidmi a participace na unikátních projektech

Přihlášky zasílejte na adresu: mkinsky@se-s-ta.cz

Autor článku: Převzato z: http://www.culturenet.cz/