07.07.2014 13:09

Česká Noc divadel patří svým rozsahem mezi tři největší akce European Theatre Night

Noc divadel se v minulém roce konala v České republice poprvé. Zapojilo se do ní přes 80 amatérských i profesionálních divadel a souborů z 25 českých a moravských měst a navštívilo ji přes 40 000 diváků. Divadla pro návštěvníky připravila ukázky z představení, koncerty, prohlídky zákulisí nebo různé workshopy. Svým rozsahem i počtem účastníků se v celoevropském měřítku zařadila česká Noc divadel vedle Chorvatska a Slovenska k největším akcím projektu European Theatre Night. Z dotazníkového šetření, které Institut umění – Divadelní ústav uspořádal, vyplývá, že akce typu Noc divadel zde chyběla a veřejnost si přeje její opakování. Pozitivně projekt hodnotila také samotná divadla, kterých se do druhého ročníku přihlásilo již více než 100. Pro nadcházející ročník IDU připravil několik novinek, jako je tematizace Rokem české hudby nebo divadelní cyklojízda.

Institut umění – Divadelní ústav jako hlavní koordinátor pokračuje i v době divadelních prázdnin v přípravách druhého ročníku Noci divadel, která tento rok připadá na 15. listopadu 2014. Oproti minulému roku se očekává o třetinu větší zájem ze strany návštěvníků i samotných divadel, která již nyní vymýšlejí, jak nejlépe obohatit program vlastní i společný v rámci jednotlivých měst. Stejně jako minulý rok slibuje Noc divadel výjimečné divadelní zážitky, jako jsou interaktivní programy, hry a soutěže nebo vzájemná propagace divadel napříč republikou např. prostřednictvím výstav plakátů či fotografií z inscenací spřátelených divadel.

IDU se dlouhodobě věnuje tématu rozvoje publika formou výzkumu, workshopů i přednášek, a to na domácí i mezinárodní úrovni. Proto proběhlo dotazníkové šetření také k Noci divadel 2013, jehož se účastnilo 450 respondentů z 20 českých a moravských měst a přineslo zajímavé údaje, jak demografického charakteru, tak o samotné akci: „Z výsledků dotazníků jasně vyplývá, že Noc divadel je typem události, která v českém kulturním prostředí chyběla a která jde vstříc divákům v mnoha ohledech. V odpovědích respondentů se často objevovaly připomínky, že aktivity, které divadla v rámci akce zprostředkovávala, návštěvníci v doprovodných programech divadel postrádají a mají o ně velký zájem (zejména o komentované prohlídky zákulisí, diskuze, setkání s umělci).“ (Výsledky šetření naleznete v příloze této TZ.) Podobný průzkum se připravuje také pro druhý ročník.

Noc divadel je součástí mezinárodního projektu European Theatre Night, jehož hlavním organizátorem a iniciátorem je chorvatské Dubrava Cultural Centre.  „Termín pro konání European Theatre Night je pro všechny zúčastněné země stejný, jedná se o třetí listopadovou sobotu. V minulém roce se Noci divadel účastnilo deset evropských zemí (Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, ČR, Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko), zapojilo se 400 divadel a institucí ze 120 měst. Nejhojnější účast byla v Chorvatsku, kde se v roce 2013 zapojilo přes 90 subjektů“, uvedl Leo Vukelić, koordinátor projektu European Theatre Night. V České republice se loni konal teprve první ročník, přesto se svými 80 zapojenými soubory z 25 českých a moravských měst a 40 000 návštěvníky patřil vedle Chorvatska a Slovenska mezi nejrozsáhlejší akce.

Do 2. ročníku se k dnešnímu dni zaregistrovalo 107 souborů z 29 českých a moravských měst. Mezi „nováčky“ Noci divadel patří např. Divadlo na Vinohradech, Divadlo J. K. Tyla Plzeň nebo DIOD v Jihlavě.

Pro rok 2014 nabízí Noc divadel v ČR některé inovace. Jednou z nich je zaměření akce na českou hudbu vzhledem k probíhajícímu Roku české hudby. V programu Noci divadel proto najdete koncerty, muzikálová představení či opery, např. brněnský BURANTEATR  připravuje ukázky z antimuzikálu Petra Michálka Domeček, který bude uveden ve světové premiéře, Divadlo Loutek Ostrava zase nabídne hudební dílny s lektorem. Také IDU kromě informačního centra otevře svou budovu veřejnosti a v rámci vlastního programu představí návštěvníkům program projekcí nebo zábavnou formou pojatých přednášek. Mezi další novinky akce patří pražská divadelní cyklojízda, kterou připravuje IDU společně s organizací AUTOMAT. Za kulturou budou moci vyjet nejen zdatní cyklisté, ale také rodiny s dětmi. Pro pěší návštěvníky se v Praze připravuje několik tematizovaných okruhů různého zaměření.

V letošním roce posiluje IDU internetovou kampaň prostřednictvím sociálních sítí. Kromě aktualit, které pravidelně zveřejňujeme na webové stránce www.nocdivadel.cz, bude od začátku července do poloviny října probíhat na Facebooku prezentace všech zúčastněných divadel. Noc divadel pokrývá všechny druhy a žánry, od tance, přes pantomimu až po činohru a hudební divadlo, zapojují se do ní jak amatérské soubory, tak profesionální a kamenná divadla. Návštěvníci Noci divadel 2014 se již dnes mohou těšit na bohatý a různorodý program v celé České republice.

Autor článku: Judita Hoffmanová

Česká Noc divadel patří svým rozsahem mezi tři největší akce European Theatre Night