29.01.2016 11:58

Čeští loutkáři se z Koreje už vrátili, loutky ještě zůstanou

Výstava České loutkové divadlo třikrát jinak se poprvé představila v rámci veletrhu scénických umění PAMS v Soulu (Performing Arts Market in Seoul) v říjnu roku 2015, kde byla součástí programu prezentace ČR. Nyní byla výstava přesunuta do galerie kulturního centra ABC Happy Training Town v korejském městě Sihŭng, jež se nachází v těsném sousedství hlavního města Soulu.

Vernisáž výstavy České loutkové divadlo třikrát jinak proběhla ve středu 13. 1. 2016 a výstava potrvá do 16. 2. 2016. Součástí slavnostního zahájení byl i podpis memoranda o spolupráci mezi městem Sihung a českým centrem v Koreji. Výstavu zahájil starosta města Sihŭng Kim Jun-sik, velvyslanec ČR v KR J.E. Tomáš Husák a vedoucí Českého centra Soul Michaela Lee. Výstava českého loutkového divadla zahájila celoroční kulturní program města Sihŭng, které bylo zvoleno prvním korejským městem kultury.

Ještě před zahájením výstavy proběhl v galerii kulturního centra města Sihŭng loutkový workshop pro korejské lektory pod vedením Anny Hrnečkové z divadla Drak. Česká lektorka připravila pro korejské kolegy komentovanou prohlídku celé výstavy, seznámila je s historií českého loutkového divadla a metodikou práce s loutkami a dětmi. „Korejští lektoři se do workshopu zapojili s vervou a nadšením. I po jeho skončení se na nás neustále obracejí s celou řadou dotazů. Tak velký zájem nás opravdu těší.“ říká Michaela Lee.

Po dílně následovala více než dvouhodinová debata - prostor pro doplňování nezbytných informací o českém loutkovém divadle, ale také pro návrhy změn a porovnávání zkušeností. Hodně času bylo věnováno například i popisu typických českých pohádkových postav, jako je vodník, čert, Hloupý Honza apod. „Díky rozdílnému kulturnímu kontextu bylo třeba vysvětlit lektorům a návštěvníkům výstavy řadu detailů, které v Čechách považujeme za samozřejmé. Nejrůznější nedorozumění či nutnost vysvětlení vyplynuly mnohdy až z dlouhé osobní debaty či z praktické práce v dílně.“ dodává Anna Hrnešková.

„Jsem nesmírně ráda, že se Institut umění - Divadelní ústav rozhodl vypravit výstavu do Koreje.“ říká vedoucí Českého centra v Soulu Michaela Lee a pokračuje: „I když se české loutkové divadlo těší v Koreji velké oblibě a mnoho korejských turistů, kteří navštíví Českou republiku, si nenechají ujít některé z loutkových představení či si alespoň některou z loutek dovezou domů, bude mít korejská veřejnost vůbec poprvé příležitost blíže se seznámit s bohatou tradicí a rozmanitou současností českého loutkového divadla.“

Výstava vzbudila v Koreji velký zájem. Zůstane zde až do konce letošního září. IDU a ČC Soul jednají s dalšími korejskými partnery. Na duben je výstava potvrzena v Historickém muzeu hlavního města Soulu. Korejská města se inspirovala evropským projektem měst kultury. V minulém roce z tohoto důvodu navštívil starosta Kim Jun-sik město Plzeň. Bez nadsázky lze tedy říci, že česká výstava zahájila celý projekt Korejské město kultury.


České loutkové divadlo třikrát jinak  

Výstava podává stručný, ale reprezentativní pohled na bohatou tradici i rozmanitou současnost českého loutkového divadla, které je ojedinělým fenoménem české kultury a dodnes okouzluje diváky na celém světě. Ve třech oddílech věnovaných historickému vývoji, poválečné proměně a loutkářským technikám se seznámíte s různými kapitolami českého loutkového divadla. Ve třech magických boxech nahlédnete do období kočovného divadla i éry populárních rodinných divadel, seznámíte se s významnými loutkářskými výtvarníky v kontextu slavných inscenací a loutkářských souborů, shlédnete prezentaci fenoménu černého divadla a moderní divadelní architektury, a pokud dojdete až na konec cesty, čeká vás interaktivní část, ve které poznáte různé technologické druhy loutek v podobě typických postav z českých pohádek, s nimiž si můžete vyzkoušet manipulaci. 

Kurátoři: Nina Malíková, Martina Černá 


www.idu.cz
 

 

 
Autor článku: Klára Kadlecová

Čeští loutkáři se z Koreje už vrátili, loutky ještě zůstanou