27.09.2004 00:00

Culture 2000 – Aktuality 27.9.2004

Česká kancelář programu Culture 2000

Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1

tel.: 224809134,118,119

fax: 222326121

e-mail: info@divadlo.cz

www.culture2000.cz

 

Aktuality 27.9.2004

Vážení přátelé, posíláme další aktuální nabídky ke spolupráci adresované do naší kanceláře v rámci blížící se uzávěrky výzvy na rok 2005 programu Culture 2000 (připomínáme termíny uzávěrek: roční projekty: 15. října, víceleté projekty: 29. října). Na konci naleznete upozornění na očekávanou výzvu programu EU Town Twinning – spolupráce měst.  

§    Nabídka spolupráce –  Rumusko – Faust a Odysseus - divadlo

Rumuská organizace Uniterm hledá spoluorganizátory pro dva projekty:

projekt s názvem „Faust – základní mýty společnosti“ má za cíl spojit mladé umělce za účelem vytvoření show spojující oblasti herectví, chorografie, filologie, dramatu, výtvarného umění a marketingu. Šlo by o kulturní cestu vycházející z obecného mýtu, napříč Balkánem k Evropě.

projekt s názvem „Návrat moderního Odyssea“  je komplexním hledáním nového hrdiny – repliky Odyssea roku 2005. Projekt bude mít tři fáze: zpětná vazba – reakce moderního publika na starověký epos, vytvoření scénáře interaktivního divadelního představení, turné představení ve všech zemích účastníků projektu..

Viz příloha ulyse.rtf a faust.doc

Kontakt: Mihaela Sasarman; director; uniter@fx.ro; www.uniter.ro; aura corbeanu

aura@uniter.ro

§    Nabídka spolupráce –  Itálie – Příběh vojáka – divadlo

Ředitel italského souboru hledá spoluorganizátory – partnery pro svůj projekt evropského turné představení Histoire du soldat Igora Stravinského. Jde v podstatě hledání potenciálních koproducentů.

Viz příloha soldat.doc

Kontakt: Mario Migliara; Fuoriscena; e-mail: fuoriscena@tiscali.it; 3391386996; www.fuoriscena.it

§    Nabídka spolupráce –  Portugalsko – divadlo pro postižené - divadlo

Sdružení pro umění a tvorbu pro postižené ANACED z Portugalska hledá spoluorganizátory z řad organizací, které se zabývají divadelními aktivitami postižených lidí, pro roční projekt z oblasti performing arts „Master Class“

Viz příloha anaced.doc a letter.doc

Kontakt: Christina Fontes, e-mail: anaced@net.sapo.pt

§    Nabídka spolupráce –  Portugalsko – spolupráce měst – performig arts

Portugalské město Chaves hledá spoluorganizátory pro víceletý projekt v rámci programu Culture 2000 s názvem „Mezinárodní veletrh umění“. Tématem projektu je umožnit každému zúčastněnému partnerovi rozvinout místní kulturu a vytvořit společné akce.

Viz příloha chaves.doc

Kontakt: Susan Luzio; ADRAT; Terreiro da Cavalaria; 5400-531 Chaves; Portugal

Tel: + 351 276 340 920; Fax: + 351 276 340 929; E-mail: susan.luzio@portugalmail.com

E-mail: adrat@mail.telepac.pt

§    Nabídka spolupráce –  Rumunsko – QuEstv – performing arts, kulturní dědictví

Rumunská organizace hledá spoluorganizátory projektu „QuEst“ , který bude zaměřen na uskutečnění několika workshopů na téma virtuální obnovy historických center počítačovou grafikou,  osvětovou kampaní na téma komunitního kulturního dědictví využívající obory performing arts.

Viz příloha quest.doc

Kontakt : Aura Corbeanu - manager UNITER

www.uniter.ro,  uniter@fx.ro ,  aura@uniter.ro

§    Nabídka spolupráce –  Itálie – oživení vesnic - kulturní dědictví, performing arts

Sdružení Teatro di Gioia si klade za cíl oživit starou vesnici Gioia, situovanou v národním parku Abruzzo, Lazio a Molise v Itálii, prostřednictvím Národní dramaturgické školy a Národního divadelního festivalu. Nyní hledá spoluorganizátory, kteří se zabývají podobou tématikou v dalších evropských zemích pro vytvoření společného projektu výměny informací a zkušeností – zapojení do konference a studie na dané téma. 

Viz příloha gioia.doc

Kontakt: Luca Petruzzelli; Associazione Teatro di Gioia (Italy); www.teatrodigioia.it; lucapetruzzelli@yahoo.it; +39-347-7225804

 Další aktuality mimo oblast divadla najdete u:

Česká kancelář programu Culture 2000

Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1

tel.: 224809134,118,119

fax: 222326121

e-mail: info@divadlo.cz

www.culture2000.cz


 

Autor článku: příspěvky veřejnosti