23.01.2017 15:21

DAMU: Přijímáme přihlášky do studia programu Autorské herectví v angličtině

Přijímáme přihlášky do bakalářského a magisterského studia programu Autorské herectví v angličtině na katedře Autorské tvorby a pedagogiky na DAMU (Akademie múzických umění v Praze).

Termín podání přihlášek je 20. února 2017, termín přijímacích zkoušek 13. března 2017.

Na katedře se uskutečňuje psychosomaticky orientované studium dramatické kultury a tvorby, které se zabývá autorstvím a hráčstvím. V uměleckém, ale také v širším pojetí. Vlajkovými disciplínami oboru jsou dialogické jednání s vnitřním partnerem, autorské čtení a autorská prezentace. Určující charakter vtiskl katedře „otec české ne/divadelní alternativy“, autor, herec a psycholog prof. Ivan Vyskočil, který ji v roce 1992 založil. V roce 2003 ho na místě vedoucího vystřídal dramatik, esejista, spisovatel a písničkoznalec prof. Přemysl Rut a v roce 2013 katedru převzal teatrolog, nakladatel a pohádkář doc. Michal Čunderle. Více informací o studiu v angličtině najdete přímo na webu katedry http://www.damu.cz/en/m-a-degree-programs/authorial-acting-1.

 

Dear Colleagues, Friends and Potential Students:

We are delighted to reach out to you and announce that we are accepting applications for the 2-year Master (MA) and 3-year Bachelor (BA) Authorial Acting English program at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague (DAMU), the Czech Republic.

The Authorial Acting program approaches performance disciplines from a psychosomatic perspective where the author is placed at the forefront. The core subject of the studies is Dialogical Acting with the Inner Partner, a discipline created by the well-known Czech actor, playwright, psychologist and author, Professor Ivan Vyskočil. All the information regarding the studies in our Department of Authorial Creativity and Pedagogy can be found on our website.

Deadline for first round of applications is 20th February 2017. The Authorial Acting English program is also available in form of Short Term Studies with no degree requirements.

To get a better feel of the department take a look at the promotional video created by our students: https://youtu.be/SXlhwVKAwqQ

Feel free to contact me for further information: michaela.raisova@damu.cz  

Thank you for your kind attention and wish you all the best,
Michaela Raisová, MA, MFA
Program Coordinator
Department of Authorial Creativity and Pedagogyauthorial-acting-flyer