11.08.2016 09:00

Dance Festival Trutnov 2016

Studio, z.s. ve spolupráci se ZUŠ Trutnov a Uffem vás zve na 6. ročník mezinárodního tanečního festivalu Dance Festival Trutnov 2016. Festival je určen všem zájemcům z řad veřejnosti a tanečních kolektivů. V průběhu jednoho týdne pracují přihlášení účastníci pod vedením několika lektorů a výsledkem je komponované představení, které je prezentováno v závěru týdne veřejnosti na jevišti trutnovského divadla Uffo.

Cílem festivalu je podpořit kulturního dění v oblasti tanečního umění v Trutnově i v celé České republice, rozšířit povědomí o tanci mezi širokou veřejnost a propojit profesionální a amatérskou sféru jevištního umění.

Tento projekt je v České republice ojedinělou akcí, účastníci mají možnost tvořivě se podílet na vzniku připravovaného závěrečného představení pod vedením profesionálů, vyzkoušet mnoho tanečních technik a zároveň objevit to nejdůležitější – vzájemnost a provázanost spolu se všemi, kteří se festivalu zúčastní. Souběžně s interně probíhajícími lekcemi jsou otevřeny i jednorázové workshopy pro veřejnost.

Termín: 15. – 21. srpna 2016
Téma: Hudba v nás

Letošní lektoři:

 • Kateřina Blažková / DYNAMIC FLOW a CONTACT IMPROVISATION INTO PERFORMANCE
  V letech 2006 - 2011 studovala současný tanec, tvorbu, improvizaci a pedagogiku na taneční konzervatoři Duncan centre v Praze. Během svého studia absolvovala stáž v taneční skupině Déjá Donné, kde se podílela na vzniku projektu Rediscovering Concept prezentovaném v Německu, Čechách a Itálii. Své taneční vzdělání nadále prohlubuje nejen navštěvováním tanečních workshopů, ale i aktivním praktikováním Pilates, Feldenkrais metody a jógy. Je jedním ze zakládajících členů taneční skupiny EKS (2012), která propojuje současné umění s různými uměleckými styly a vedle svých tvůrčích projektů pořádá taneční workshopy pro žáky ZUŠ i veřejnost. Kateřina se jako interpret podílela na vzniku choreografie The Well, prezentované v rámci festivalu Nové Evropy/Ceny Jarmily Jeřábkové 2015. Momentálně s EKS připravuje choreografii SHE, která bude uvedena v září 2016 na turné vítězů festivalu Nové Evropy. Dále jste ji mohli vidět v choreografii Breath Control (2014) Markéty Kuttnerové v divadle Roxy v Baslu a M!nd Yourself (2014), site specific strukturované improvizaci Pavly Vařákové a Maiken Marlen Sundby v galerii Art Represent v Londýně. Kateřina se mimo tvorby věnuje také taneční pedagogice. V současné době vyučuje na ZUŠ Přelouč a ZUŠ Choceň, kde pro své žáky pořádá spousty tanečních seminářů ve spolupráci s umělci ze zahraničí i Čech. Od roku 2016 vyučuje Pilates v pražském studiu Joyfit.
  Na letošním festivalu je lektorkou DYNAMIC FLOW, ve které si budou moci účastníci vyzkoušet kombinaci principů současných technik, zaměření se na fyzikalitu těla a zkoumání nových možností pohybu.
  Spolu s Pavlou Vařákovou povede na letošním festivalu volitelnou dílnu CONTACT IMPROVISATION INTO PERFORMANCE.
 • Veronika Šimková/ VZTAH SOUČASNÉHO TANCE A HUDBY a IMPROVIZACE A KOMPOZICE
  Nezávislá performerka, taneční pedagožka. Vystudovala magisterský obor taneční pedagogika na Akademii múzických umění v Praze. Další vzdělání získala na Salzburg ExperimentalAcademy of Dance (SEAD) a na mnohých workshopech zaměřených na techniky současného tance, improvizace, kompozice, pohybového výzkumu, somatických technik a pohybové analýzy např. V CND v Paříži,  Se.-s.-ta (ČR). V roce 2006 získala prestižní stipendium danceWeb v rámci festivalu Impulstanz ve Vídni.  Jako interpretka a nezávislá performerka se potkala např. S osobnostmi jako Paco Décina (I/Fr), Zuna Kozánková (SK ), mamacallas/P. Nadaud (Fr/Cz), Jan Komárek (Cz), Mirka Eliášová (Cz). V současné době se věnuje improvizaci, site-specific projektům s hudebními tělesy (např. Orchestr Berg), spolupracuje s choreografkou Mirkou Eliášovou na improvizovaných představeních pro děti a také se aktivně zabývá Iyengar jógou a Shiatsu. Ve své pedagogické činnosti působí především na taneční konzervatoři Duncan centre, a v tanečním studiu Emotion. Vede vzdělávací semináře nejen o aktivní spolupráci tance a hudby po celé České republice.
  Na festivalu povede dílnu VZTAH SOUČASNÉHO TANCE A HUDBY – v těchto lekcích se budou účastníci kreativní formou věnovat kosterní soustavě, otevření všech kloubů, gravitaci, rotacím v ose i mimo ni, posloupnosti pohybu a spirálám jako základnímu principu pohybu. Postupovat se bude podle psychomotorického vývoje, zapojí se i znalosti funkcionální anatomie ve svobodném pohybu. To vše v neodlučitelném spojení s hudbou. V závěru týdne tento pohybový materiál poslouží jako podklad pro zajímavou kompozici.
  Volitelná lekce IMPROVIZACE A KOMPOZICE bude zaměřena na pochopení kompozice v přítomném čase formou improvizace. Když tvoříme „teď a tady“, nikdy na začátku nevíme, CO tvoříme. Potřebujeme se naučit číst vznikající kompozici a přijmout vzniklý produkt. Nemusí se nám líbit, co tvoříme, ale musíme vznikající produkt milovat, ještě než vznikne. Na základě tohoto pochopení se budeme zdokonalovat v příchodech a odchodech na scénu a budeme trénovat pohybovou paměť, abychom byli schopni situaci zopakovat. Vzniklý materiál přineseme do společné choreografie.
 • Pavla Vařáková / CONTEMPORARY a CONTACT IMPROVISATION INTO PERFORMANCE
  Získala své taneční vzdělání na konzervatoři Duncan centre v Praze, kde v letech 2006 - 2011 studovala současný tanec, tvorbu, improvizaci a pedagogiku. Po úspěšném absolutoriu se přestěhovala do Londýna, kde pokračovala ve studiu na London Contemporary Dance School a kde do roku 2015 působila jako umělec na volné noze. Své taneční vzdělání obohacuje praktikováním jógy, navštěvováním různých tanečních workshopů a improvizačních jamů. Během svého pobytu v Londýně spolupracovala s Marou Vivas, Peishan Chiew, Vanessou Downie, za studia nastudovala repertoár Sidi Larbi Cherkaoui a byla součástí projektu Tanec v obrazech v Českém Olympijském domě na OH v Londýně 2012 pod vedením Petry Hauerové. Je jedním ze zakladatelů EKS dance company, která propojuje současné umění s různými uměleckými styly a vedle svých projektů pořádá taneční workshopy pro žáky ZUŠ i veřejnost. Pavla se také věnuje vlastní tvorbě, spolupracuje s mezinárodními umělci a hudebníky. V londýnské galerii Art Represent vedla společně s Maiken Marlen Sundby strukturovanou improvizaci Mind Yourself. Tanečně-hudební kolaborace L/Edge získala cenu Jarmily Jeřábkové na festivalu Nové Evropy 2015. Momentálně působí jako učitelka tance na ZUŠ Bedřicha Smetany v Litomyšli.
  Na letošním festivalu učí v BLOKU B lekci CONTEMPORARY, ve které si účastníci vyzkouší propojení současných tanečních technik obohacené o prvky z jógy.
  Spolu s Kateřinou Blažkovou povedou volitelnou lekci CONTACT IMPROVISATION INTO PERFORMANCE, která je zaměřena na zkoumání vlastního těla, jeho možnostech nejen v pohybu, ale i v pouhém bytí v přítomném okamžiku. Jednotlivě, ve dvojicích nebo ve skupinách budeme experimentovat s načasováním, vstupováním/opouštěním prostoru, kompozicí a vznikajícími vztahy mezi všemi elementy.
 • Lola Karpenka/FLAMENCO EXPERIMENTAL  a CREATIVE FUSION
  Lola Karpenka je běloruská tanečnice a choreografka, která se tanci věnuje již 25 let.  Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů a stáží vedených významnými tanečníky (Lucia Guarnido, Irene Alvarez, Angel Muňoz, Lidia Pousa, Maria Carmen Guerrero, Juan Trigueros, Juan Polvillo, Natalia Meiriňo, Pilar Ortega, Patricia Guerrero, Javier Martos, Antonio „El Pipa“, Rocío Coral, Leonor Leal, Ana Calí, Violeta Ruiz, Rocío Molina, Mercedes Ruiz, Adela Campallo, Abel Harana, Fuensanta „LA MONETA“, Patricia Ibañez). V roce 2009 ukončila studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2010 založila skupinu La Magia del Flamenco, se kterou pravidelně vystupovala na jevišti divadla Broadway v představení „A Touch of Class“. V roce 2012 absolvovala mezinárodní školu na pražské DAMU (neverbální a pohybové divadlo s Ninou Hlavou, kontaktní improvizace s Monikou Rebcobou a autorskou tvorbu pod vedením prof. Ivana Vyskočila a asistentů). V současné době se věnuje převážně performance art, tanci a divadlu. Účinkuje v projektu operní divy Edity Adlerové „Španělský večer s Carmen“, tvoří vlastní projekty a pracuje v oblasti vzdělávání dospělých. Její workshopy v letošním ročníku DFT 2016 se budou specializovat na experimentální tvorbu (flamenco experimental) a propojení flamenca s contemporary dance. Jako lektorka klade důraz na praktické předávání zkušeností, na správné provádění pohybu – z estetického i zdravotního hlediska, a na individualitu projevu.
  Její letošní lekce FLAMENCO EXPERIMENTAL bude zaměřená na základy tohoto tradičního španělského tance (základní pohyby, otáčky, práci nohou, práci s rytmem, práci dlaní – tleskání, koordinaci) a ten bude propojen s experimentováním s hlasem, pohybem, zvukem.
  Volitelná dílna CREATIVE FUSION bude propojovat několik různých tanečních technik (butoh-tradiční japonské divadlo, contemporary dance, techniku paží, kalari – tradiční indické bojové umění, jógu, gaga dance,…). Tělo tanečníka dostane prostor k objevování, experimentování a především radosti z pohybu.

Celý festival bude provázet hudebně pohybový doprovodný workshop HUDBA A TANEC V TVORBĚ 
Tento workshop povede člen hudební skupiny Trio Flamenco David Smrž, kterého znají účastníci loňského ročníku. Dílna bude zaměřená na uvědomění si základních složek rytmické práce a frázování - jak jsou na sebe navázány od elementárních až po složité a především jejich význam pro praxi tanečníka. Hlavní důraz bude kladen na usnadnění interpretace i tvorby díky orientaci v těchto elementárních pojmech a to v praktickém procesu vzájemné interakce tanečníků a hudebníků.
Členové skupiny Trio Flamenco zároveň doprovodí vybrané taneční choreografie letošních lektorů.

WORKSHOPY PRO VEŘEJNOST jsou otevřené komukoliv bez rozdílu věku a předchozích tanečních zkušeností:

 • pondělí 15. 8. CONTEMPORARY meets JÓGA/ Pavla Vařáková (ČR)
  lekce zaměřená na propojení principů jógy a scénického tance 
 • úterý 16. 8. KALARI/ Lola Karpenka (Bělorusko)
  kalari je tradiční indické bojové umění připomínající v mnohém tanec
 • středa 17. 8. DYNAMIC FLOW/ Kateřina Blažková (ČR)
  propojení technik současného jevištního umění zaměřené na fyzikalitu těla
 • čtvrtek 18. 8. SOUČASNÝ TANEC  A HUDBA/ Veronika Šimková (ČR)
  zkoumání pohybu, možností těla za aktivní podpory živého hudebního doprovodu
 • pátek 19.8. STEP FLOW/ Carli Jefferson (Anglie)
  rytmus, hra na tělo, tanec, dynamika - vše ve spojení a podání známé performerky

Lekce probíhají v ZUŠ Trutnov, budova A, Školní ulice 151 od 18:30 -19:30 hod
Cena 100 Kč/ lekce, nutná rezervace e-mailem dance.festiva@seznam.cz  
(uveďte svoje jméno a příjmení a vybranou lekci)
 
Další informace naleznete zde: http://www.zustrutnov.cz/dance.aspx
 

Autor článku: MgA. Libor Kasík

Dance Festival Trutnov 2016