12.09.2005 00:00

Divadelní oddělení pražského Centra amatérského divadla – podzim 2005

Na scénách Divadelního oddělení pražského Centra amatérského divadla působí 16 amatérských divadel. Krom repertoáru, který obsahuje autorská představení i klasická díla, organizuje kroužky s výukou divadla, pohybového divadla a divadelní dílny pro amatérské i profesionální herce. V následujících řádcích Vám nastíníme jeho podzimní program...

Program podzim 2005:

ZÁŘÍ:

31. 8. 2005: 19.30h Improliga - improvizační zápas - závěr workshopu MLHA

7. 9. 2005: 15:00h Pohádkové odpoledne DIVADéLKO KRAB - JAK MEDVĚDI VAŘILI...

vstupné: 20,- Kč
Letní scéna (v případě patného počasí v divadle)

ŘÍJEN:

7. 10. 2005: 20.00h DIVADLO ODEVŠAD – Brýler

Pohybové představení Brýler začalo vznikat na Jiráskově Hronově v srpnu 2004. Na jeho tvorbě se pod vedením odborného lektora Michala Hechta podíleli všichni účastníci semináře Mimus. Výsledek společné týdenní práce zaznamenal ohlas mezi diváky a samotné tvůrce motivoval k další spolupráci.

Sice v menším počtu, ale s nasazením, jsme tedy společně připravili konečnou verzi hronovského pokusu. Hlavní hrdina Brýler klopýtá mezi realitou a iluzí. Jejich hranice jsou mnohdy nejasné a nečekaně se prolínají. Darované brýle nabízejí lepší vyhlídky a poskytují útočiště před neúprosnou realitou, zároveň jsou ale cestou do pekel. Představení pro 9 herců není dlouhé ani krátké. Nekončí dobře ani špatně.

18. 10. 2005: 19:30h Hrabě Špork

Hra Ivana Frieda se odehrává ve špitále hraběte Františka Antonína Šporka v Kuksu. Sochy Neřestí a Ctností od mistra Matyáše Brauna vyvolávají v hraběti melancholii. Jako jediný a dobrovolný pacient špitálu svádí hrabě souboj s vlastním svědomím.

režie: Marie Kubrová

Otevřená divadelní dílna 13. 9. 2005 14.00 - 18.00h

Pro ty, kdo se chtějí seznámit s prací v divadle... pro děti i dospělé - vstup volný

I. divadelní dílna 24. 9. 2005
Omlouvám se, ale tuto dílnu musím z technických důvodů zrušit, rád vás uvítám v říjnu, děkuji za pochopení. Miloš Samek

II. divadelní dílna 8. 10. 2005 10.00 - 18.00h
bude se vycházet z pohybového divadla, přičemž se zaměříme na charaktery, typy a emoce v divadle, vyzkoušíme si různé druhy chůze v kombinaci s emocemi a charaktery, budeme pracovat na krátkých etudách - cena 200kč včetně občerstvení /lektor Miloš Samek/.
Pro zájemce od 14ti let

III. divadelní dílna 12. 11. 2005 10.00 - 18.00h
Pohybové paralely
Hledání mezních možností těla v divadelním projevu.
Naše tělo, pohyb a gesto jako zdroje a nositelé významů, hranice pohybu a hranice sdělitelnosti, kontakt s partnerem, pohybové dialogy.
cena 200kč /lektorka Kateřina Molčíková/

IV. divadelní dílna 10. 12. 2005 10.00 - 18.00h
Dramatická šifra
Divadelní dílna zaměřená na zkoumání principů a souvislostí uvnitř dramatické situace.
Cílem dílny je skrze individuální práci a improvizace s partnerem proniknout pod povrch situací a vytěžit z jejich dramatičnosti sdělení pro divadelní práci.
cena 200kč /lektorka Kateřina Molčíková/

Upozorňujeme na tým BU.D.I.K., který působí v České improvizační lize - www.improliga.cz

Miloš Samek - divadelní oddělení
tel.: +420 222 333 812
gsm: +420 777 343 285
samek@ddmpraha.cz  
Karlínské nám. 7
Praha 8, 186 00

Další informace: http://divadlo.ddmpraha.cz

Převzato z www.proculture.cz

Autor článku: bulletin ProCulture