17.05.2002 00:00

Druhá hra Mariana Pally tiskem

V edici Současná česká hra, která vychází každých čtrnáct dní a přináší jednu (doposud knižně ani časopisecky nepublikovanou) českou divadelní hru, vyšel text Mariana Pally "Zase jsem se umýval zbytečně". Tato hra je již druhým Pallovým textem, jenž vyšel v nakladatelství Větrné mlýny, první byla hra Sajns fikšn.

Více informací o edici Současná česká hra najdete na adrese www.vetrnemlyny.cz

prospero@vetrnemlyny.cz

Autor článku: příspěvky veřejnosti