17.01.2020 10:51

Festival Loutka v Brně 2020 – výzva k účasti pro loutkáře

Do všech koutů a zákoutí, do všech měst a vesnic, do lesů i hájů voláme a vyzýváme, aby se spojili loutkáři a amatérské loutkové soubory všeho druhu, pro děti i dospělé!

Proč?
Protože vás chceme na festivalu LOUTKA V BRNĚ 2020! Festival probíhá o víkendu 18. a 19. dubna 2020 ve středisku volného času Labyrint.

O co se jedná?
O krajskou přehlídku amatérských loutkových souborů, která poskytuje možnost nominace na celostátní přehlídku LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM. Soubory během festivalu předvedou svá představení, která budou ohodnocena nejen přítomnou porotou, ale také potleskem publika z blízkého i širšího okolí. V rámci víkendu nabídneme účinkujícím souborům také dílnu, ve které budou moci rozvinout své stávající či nově získané dovednosti. Zaměření dílny bude upřesněno, ale předběžně lze očekávat např. výrobu loutky a její vedení, filmovou animaci, herectví atp. Soubory však dostanou hlavně možnost setkat se s ostatními loutkáři a sdílet zkušenosti, radosti i starosti, které jim toto „řemeslo“ přináší i odnáší.

Máte představení, se kterým byste chtěli na festivalu Loutka v Brně 2020 vystoupit?
Tak neváhejte a přihlaste se!

Učinit tak můžete přes mail tom@luzanky.cz, pořadatele Tomáše Mohapla Doležala, který je připraven zodpovědět na případné dotazy a domlouvat s vámi vše potřebné.

Pro přespolní je možný nocleh přímo ve středisku Labyrint, které se nachází cca 15 minut tramvají od centra Brna.

Cestovné bude uhrazeno ze získaných finančních prostředků na přehlídku.

MgA. Lucie Sedláčková
manažer volného času
776 837 580Loutka v Brně 2020
Autor článku: Převzato z: http://www.amaterskascena.cz/