27.05.2016 00:54

HaDivadlo přináší přehled uplynulé sezony Společnost individualismu

Všechny novinky, které HaDivadlo uvedlo během sezony 2015/16 s názvem Společnost individualismu / Být (s) někým? pod uměleckým vedením Ivana Buraje, mohou diváci zhlédnout během měsíce června. Na studiové kusy mladých tvůrců – Laserová romance, Ice Pøz a Dokonalost – budou navíc navazovat koncerty muzikantů vybraných danými tvůrčími týmy. Tak jako premiéry hlavní scény – Paní Bovaryová, Big Sur, Strýček Váňa a ON – doplní představení úvody tvůrců.

Nově zformované Studio HaDivadla, které se nachází v prostorách únikového schodiště, je platformou pro experimentální multižánrové projekty. Tato scéna tvůrcům ponechává maximální svobodu v tematickém i formálním uchopení výsledného tvaru. V průběhu sezony zde vytvořili (post)studenti brněnské JAMU tři inscenace – Ice Pøz (Matěj Nytra, Marika Smreková a Jana Tkáčová), Laserová romance podle Ladislava Šerého (Matyáš Dlab, Juliána Kvíčalová a Lukáš Jiřička) a Dokonalost podle čerstvé hry S.d.Ch. (Barbara Herz, Kateřina Marai a Jakub Liška). Reprízy těchto projektů mohou diváci zhlédnout v souhrnném uvedení od 3. do 5. června v rámci „minifestivalu“ Přehlídka Studio.

„Minifestival studiových inscenací HaDivadla má divákům poskytnout přehled o nejmladších tvůrcích a jejich uměleckém směřování, zároveň je tento festival možností, jak se se samotnými tvůrci setkat v neformální atmosféře a společně si užívat i jiné než divadelní zážitky,“ dodává kmenová dramaturgyně divadla Dagmar Radová.

Přehlídka Sezona přinese v průběhu měsíce reprízy inscenací premiérovaných v této sezoně na hlavní scéně. První touto reprízou bude 6. června a dále pak 17. června nejnovější autorská inscenace Mariána Amslera ON – o hledání identity člověka a řadící se ke hrám „post gay dramatiky“. Hledání „své pravdy“ ve Strýčkovi Váňovi v režii Ivana Buraje proběhne 9. června. Big Sur podle novely beatníka Kerouaca v režii Ewy Zembok divadlo uvede 16. června. Další inscenací v režii uměleckého šéfa HaDivadla je Paní Bovaryová neustále hledající sama sebe, a to 23. června zároveň jako poslední představení HaDivadla v této sezoně.

http://www.hadivadlo.cz/ 

 

Autor článku: Anna Stránská

HaDivadlo přináší přehled uplynulé sezony Společnost individualismu