25.05.2017 09:03

Institut umění – Divadelní ústav a Teatrologická společnost zvou na diskusi na téma: MY, ČILI KDY?

Teatrologická společnost a Institut umění - Divadelní ústav srdečně zvou na diskusi na téma  My, čili kdy? Performativní a symbolické konstrukce české národní identity a společnosti jako teatrologická výzva, která se uskuteční 8. června v Malém sále IDU od 15:00. Debata proběhne za účasti Anny Hejmové (IDU, VŠUP) Terezy Konývkové (FF MU, JAMU), Martiny Musilové (FF MU, DAMU) a Lukáše Kubiny (FF MU). Moderuje Martin Bernátek (FF UP, FF MU).

Cílem debaty je:
a) představit koncepty a pojmy jako kulturní performance, performativní identita, teatralita a symbolický interakcionismus,
b) předvést jejich využití v konkrétních případových studiích z českých dějin,
c) diskutovat o možnostech a limitech jejich uplatnění v teatrologii
d) nabídnout je jako prostředky k rozboru aktuálních veřejných manifestací češství.

Základem debaty budou rozbory veřejných událostí, jež souvisí se sokolským a dělnickým hnutím a československým státně socialistickým režimem. Vztahovat se budeme k otázkám: Jakými estetickými prostředky bylo ztělesňováno češství, a co z něj bylo vylučováno? Jakými performancemi a symboly byla konstruována česká a československá národní identita, resp. československý lid a jak byly překonávány krize této konstrukce? Jaké manévrovací pole k vyjednávání významů měli jednotlivé účastnice a účastníci těchto událostí a jaké taktiky zaujímali k dominantním mocenským strategiím?

www.teatrologie.cz