22.02.2016 16:06

Institut umění – Divadelní ústav se stal přidruženým členem Mezinárodní federace rad pro umění a kulturních agentur IFACCA

IFACCA – International Federation of Arts Councils and Culture Agencies má členy z více než 80 zemí celého světa. Členy jsou ministerstva kultury, kulturní a umělecké rady, kulturní agentury a další státní organizace, které přidělují podporu na oblast umění a kultury a spoluvytvářejí koncepční a strategické dokumenty státu. IDU se stal přidruženým členem a dosud prvním zástupcem za Českou republiku. Hlavním cílem IFACCA je sdílení vzájemných zkušeností, jak nejlépe a nejefektivněji podporovat oblast umění a kultury. Mimo jiné je i pořadatelem bienálního Světového summitu o umění a kultuře, který se již po sedmé uskuteční v letošním roce na Maltě.

Více informací o aktivitách IFACCA na: www.ifacca.org

 
Autor článku: Klára Kadlecová

Institut umění – Divadelní ústav se stal přidruženým členem Mezinárodní federace rad pro umění a kulturních agentur IFACCA